UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov


VYSVETLIVKY
za názvom vzdelávacieho programu sú uvedené: číslo rozhodnutia o akreditácii, forma vzdelávania, rozsah vzdelávania (hod. – vyučovacie hodiny, p – prezenčne, d – dištančne), počet kreditov, kategória, podkategória, vyučovací predmet, odkaz na kompletný vzdelávací program vo formáte PDF.

Inovačné vzdelávacie programy

 1. Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  426/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, biológia, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 2. Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  424/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 3. Inovatívne metódy výučby geografie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  425/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, geografia, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby geografie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 4. Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  427/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, chémia, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 5. Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  429/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, informatika, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 6. Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
  428/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, matematika, Vzdelávací program: Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 7. Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN
  430/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (55p/10d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN

 8. Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní
  468/2011-KV, kombinovaná, 65 hod. (40p/25d), 16 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní
   
 9. Administrácia počítačových sietí a vybraných sieťových služieb
  642/2012-KV, prezenčná, 60 hod. (60p/0d), 15 kreditov, učiteľ, ZŠ I., ZŠ II., SŠ, informatika, informatická výchova, práca s počítačmi, iné predmety zahŕňajúce IKT Vzdelávací program: Administrácia počítačových sietí a vybraných sieťových služieb
   
 10. Matematické modelovanie vo financiách, ekonómii a priemysle
  859/2012-KV, kombinovaná, 60 hod. (40p/20d), 15 kreditov, učiteľ, SŠ, matematika, Vzdelávací program: Matematické modelovanie vo financiách, ekonómii a priemysle
   

Aktualizačné vzdelávacie programy

 1. Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu
  422/2011-KV, kombinovaná, 30 hod. (24p/6d), 8 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu
   
 2. Okná do modernej fyziky
  423/2011-KV, kombinovaná, 30 hod. (20p/10d), 8 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Okná do modernej fyziky

 3. Aktívna matematika
  421/2011-KV, kombinovaná, 40 hod. (32p/8d), 10 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, matematika, Vzdelávací program: Aktívna matematika

 4. Moderná didaktická technika v práci učiteľa
  680/2012-KV, kombinovaná, 30 hod. (18p/12d), 9 kreditov, učiteľ, ZŠ I., ZŠ II., SŠ, rôzne, Vzdelávací program: Moderná didaktická technika v práci učiteľa

 5. Vzdelávací program pre aktivizáciu a skvalitnenie záujmovej činnosti v biológii
  648/2012-KV, kombinovaná, 30 hod. (15p/15d), 8 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, biológia, Vzdelávací program: Vzdelávací program pre aktivizáciu a skvalitnenie záujmovej činnosti v biológii
   
 6. Fyzikálne vzdelávanie v rámci záujmovej činnosti talentovanej mládeže
  884/2012-KV, kombinovaná, 40 hod. (30p/10d), 10 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Fyzikálne vzdelávanie v rámci záujmovej činnosti talentovanej mládeže
   
 7. Aktivačné metódy pre prácu s talentovanou mládežou v predmete informatika
  883/2012-KV, kombinovaná, 40 hod. (34p/6d), 10 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, fyzika, Vzdelávací program: Aktivačné metódy pre prácu s talentovanou mládežou v predmete informatika
   
 8. Vzdelávanie učiteľov geografie pre prípravu na mimoškolské aktivity s talentovanou mládežou
  860/2012-KV, kombinovaná, 30 hod. (16p/14d), 8 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, geografia, Vzdelávací program: Vzdelávanie učiteľov geografie pre prípravu na mimoškolské aktivity s talentovanou mládežou
   
 9. Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy
  1129/2013-KV, kombinovaná, 60 hod. (40p/20d), 14 kreditov, učiteľ, ZŠ I., predmety 1. stupňa ZŠ, Vzdelávací program: Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy
   
 10. Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese
  1128/2013-KV, kombinovaná, 50 hod. (32p/18d), 12 kreditov, učiteľ, ZŠ I., ZŠ II., SŠ, rôzne, Vzdelávací program:

 11. Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu
  1249/2013-KV, kombinovaná, 40 hod. (25p/15d), 11 kreditov, učiteľ, ZŠ II., SŠ, biológia, chémia, fyzika, geografia, Vzdelávací program: Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu
Posledná aktualizácia: 21.04.2016