UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Erasmus+ 2021-2027

Koordinátor mobilít študentov a zamestnancov na Právnickej fakulte UPJŠ:
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., prodekan fakulty pre rozvoj a zahraničné vzťahy
Administrácia/koordinácia - Mgr. Eva Tkáčová, referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
Kontakt: 055/234 4136 (doc. Dolobáč) a e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk
               055/234 4108 (Mgr. Tkáčová) a e-mail: eva.tkacova@upjs.sk

 

Aktuálne personálne zloženie IRO UPJŠ :
Inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ (koordinátorka mobilít u odchádzajúcich a prichádzajúcich zamestnancov - výučba a školenie)
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
tel.: 055/234 1159
e-mail: maria.vasilova@upjs.sk

Mgr. Veronika Petruňova (koordinátorka mobilít študentov a zamestnancov pre KA107 - partnerské krajiny mimo EÚ; medziinštitucionálne dohody; "freemover" študenti)
telefón: 055/234 1679
e-mail: veronika.petrunova@upjs.sk

PhDr. Zuzana Szattlerová (koordinátorka mobilít u prichádzajúcich študentov a odchádzajúcich študentov - stáž)
telefón: 055/234 1129
e-mail:
zuzana.szattlerova@upjs.sk

Bc. Ing. Daniela Filipová (koordinátorka mobilít u odchádzajúcich študentov - štúdium; spolupráca s ESN KE)
telefón: 055/234 1166
e-mail:
daniela.filipova@upjs.sk

Mgr. Lukáš Lukačín, PhD. (správca webu a sociálnych sietí)
e-mail:
lukas.lukacin@upjs.sk

 

 

 

Posledná aktualizácia: 09.03.2022