Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

42minút, 3sekúnd
testovanie

Nadšenie vedcov a učiteľov Prírodovedeckej fakulty už takmer 60 rokov formuje osobnosť a odbornosť svojich absolventov. Spoločne s využívaním špičkovej výskumnej infraštruktúry vo výučbe sa stalo hlavným faktorom výborného uplatnenia našich absolventov v praxi, najmä vo výskume, priemysle, školstve a komerčnom sektore.

Študijné programy na jednom mieste

Využi našu ponuku a odošli prihlášku do 31.marca 2023

U nás sa môžeš zamerať na to, čo ťa baví a vybrať si v jednoodborovom štúdiu alebo v medziodborovom štúdiu spomedzi predmetov ako informatika, matematika, fyzika, biológia, chémia a geografia. Okrem predmetov zastrešených Prírodovedeckou fakultou máš tiež možnosť výberu aj z aj humanitných predmetov zabezpečovaných Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Ak sa ale časom rozhodneš inak, môžeš neskôr pokračovať iba v jednom preferovanom odbore alebo pokračovať v učiteľstve.

Na bakalárskom stupni štúdia ponúkame tieto programy:

 • informatika, aplikovaná informatika, analýza dát a umelá inteligencia
 • matematika, ekonomická a finančná matematika
 • fyzika, biofyzika
 • biológa
 • chémia
 • geografia
 • medziodborové štúdium / učiteľské štúdium

Na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu sa viac špecializuješ. Napríklad v odbore chémia to môže byť zameranie sa na organickú chémiu, či fyzikálnu chémiu. V prípade medziodborového štúdia kombinácie dvoch predmetov pokračuješ v štúdiu učiteľstva pre základné a stredné školy alebo si vyberieš jeden predmet z dvojice a študuješ ho samostatne. Napríklad pri kombinácii matematika-fyzika sa vzdelávaš ako budúci učiteľ alebo ako matematik, či fyzik.

Na doktorandskom štúdiu privítame tých najväčších nadšencov vedy a bádania.

Všetky študijné programy na jednom mieste

Menej je niekedy viac

Z pohľadu študenta je prínosom individuálny prístup, práca v menších skupinách, osobné konzultácie so školiteľom k záverečným prácam, či podpora rozvoja študentov cez pomocné vedecké sily alebo študentskú vedeckú činnosť a praxe. Vďaka tejto skúsenosti rozvíjaš zručnosti vo svojom obľúbenom odbore priamo vo výskume na fakulte a nemusíš pracovať mimo nej. Podporujeme tiež šport a kvalitné študijné úsilie prospechovými, či motivačnými odborovými štipendiami. Podpora vzdelávania a stáží v zahraničí je u nás samozrejmosťou, napríklad v rámci programu Erasmus.

Kvalitná veda = kvalitné štúdium

Sme výskumná univerzita a sme hrdí na to, že produkujeme cenné poznatky pre našu spoločnosť. Vedeckú kvalitu našej práce potvrdzujú publikácie v prestížnych časopisoch, ktoré sú výsledkom poctivej domácej a medzinárodnej spolupráce a riešenia množstva výskumných projektov. Aj vďaka tomu ponúkame moderné štúdium prírodovedných disciplín a ich učiteľstva v kombináciách s inými predmetmi a to na všetkých troch stupňoch štúdia. Zisti ako vedou meníme svet.

Košice: metropola, kde máš všetko na dosah

My na mesto Košice nedáme dopustiť a preto tvrdíme, že Košice sú ideálnym miestom, kde sa oplatí začať žiť a aj tu zakotviť. Medzi prednáškami si na krásnej Hlavnej ulici môžeš vychutnať kávu, či super streetfood, prežiješ kultúrne leto, ale aj vianočnú zimu. Rozbehneš tu kariéru vo svetových startupoch, budeš sa učiť od najlepších a študovať na druhej najstaršej univerzite na Slovensku.

K prijatiu potrebuješ úspešne absolvovať maturitnú skúšku z matematiky alebo jedného z prírodovedných predmetov podľa vybratého študijného programu. Uznávame aj výsledky SCIO testov, ak si z týchto predmetov nematuroval, alebo si chceš svoje výsledky zlepšiť. Ak si študentom odbornej školy, uznávame maturitnú skúšku z odborných predmetov alebo výsledky SCIO testov. Svoje poradie medzi prijatými si vylepšíš úspechmi v predmetových olympiádach alebo súťažiach počas strednej školy. Ak si dosiahol priemer koncoročných známok na vysvedčení lepší ako 2,0 (alebo v závislosti na odbore 1,50 či 1,20) garantujeme ti prijatie na štúdium u nás. Pozri limity nižšie na stránke pre jednotlivé odbory. Podrobné informácie nájdeš v pravidlách prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Klikni sem .

Prihlásiť sa na štúdium na PF UPJŠ nikdy nebolo jednoduchšie!
Pomoc s podaním prihlášky nájdeš tu a pomôže ti aj náš Sprievodca pre uchádzača

Prečo u nás?

 • Osobnejší prístup učiteľa ako inde vďaka výučbe v malých skupinách.
 • Neustály rast IT pracovných pozícii v košickom regióne.
 • 100% zamestnanosť absolventov, predovšetkým vo výskumných a vývojových tímoch, svetových IT firmách, bankovníctve, energetike ale aj reklame či kreatívnom priemysle.
 • Možnosť profilovať svoje IT zručnosti výberom predmetov z iných odborov aj z fyziky, biológie, geoinformatiky, chémie, či matematiky. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet.
 • Riešenie reálnych IT projektov univerzity a IT firiem počas štúdia.
 • Part-time práca počas štúdia v IT firmách.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00
 • maturita z informatiky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo sa naučíš?

 • pretaviť vlastný nápad do reálnej počítačovej aplikácie
 • princípy autonómnej navigácie (bez šoféra či pilota)
 • určiť slabé miesta IT systémov a zabrániť kyberútokom
 • riadiť tím programátorov
 • budovať umelú inteligenciu počítačov
 • spravovať internet vecí
 • analyzovať obrovské dáta

Mýty a legendy o nás
Je pravda, že informatika na UPJŠ je náročná?

Štúdium informatiky na UPJŠ vyžaduje cieľavedomosť a zodpovedný prístup študenta. Iste tieto vlastnosti máš, a tak nemusíš mať obavy. Ak váhaš, my ti v každom prípade pomôžeme v sebe objaviť a posilniť vôľu študovať a zlepšovať sa. Platí to aj pre iné odbory. Podrobnosti o priebehu štúdia zistíš počas Deň otvorených dverí, kde sa môžeš stretnúť s našimi študentmi rôznych ročníkov.

Je pravda, že pred začiatkom vysokoškolského štúdia informatiky musím vedieť programovať?

Nie je to nutné. Počas prvých troch semestrov získaš zručnosti v objektovo-orientovanom programovaní od základov po vysoko pokročilé techniky, napr. v jazykoch Java, Python, R.

Je pravda, že štúdium informatiky na UPJŠ sa zameriava na teóriu?

Nie je to pravda. Vďaka spolupráci s IT firmami pripravujeme našich študentov aj v súlade s požiadavkami praxe. Pochopenie princípov informatiky je prirodzene súčasťou jej štúdia. Vďaka tomu sú naši absolventi pripravení aj na technológie, ktoré dnes ešte neexistujú. To jedna z kľúčových požiadaviek na zamestnancov blízkej budúcnosti a výhoda pred štandardnými programátormi. Ak chceš byť čo najrýchlejšie pripravený pre súčasnú prax, ponúkame bakalárske štúdium Aplikovanej informatiky, ktorá je ešte viac zameraná na praktické použitie informatiky.

Je pravda, že na UPJŠ môžem študovať len učiteľský smer informatiky?

Nie je to pravda. Ponúkame tieto študijné programy:

 • Informatika – bakalársky a magisterský stupeň, doktorandský stupeň
 • Aplikovaná informatika – bakalársky stupeň
 • Medziodborové štúdium informatiky a ďalšieho vybraného predmetu – bakalársky stupeň
 • Analýza dát a umelá inteligencia – bakalársky a magisterský stupeň
 • Učiteľstvo vybraného predmetu v kombinácii s informatikou – magisterský stupeň

Čo, ak sa rozhodnem pre informatiku a chcem ju učiť na základnej alebo strednej škole? Žiaden problém. Buď si vyberieš na bakalárskom stupni kombináciu informatiky s iným odborom Prírodovedeckej alebo Filozofickej fakulty UPJŠ a na magisterskom stupni pokračuješ v študijnom programe učiteľstvo. V prípade, že už učiteľom si, ponúkame rozširujúce štúdium informatiky (5 semestrov).

Je pravda, že v IT firme sa môžem zamestnať už po strednej škole?

Existujú úspešní informatici, ktorí nikdy nezačali, alebo nedokončili vysokú školu. Väčšina IT odborníkov sa však zhoduje, že kvalitná vysoká škola je skvelým miestom na štart kariéry: poskytuje rozhľad, príležitosti a kontakty. Príkladom sú aj naši absolventi, ktorí sú na vedúcich pozíciách v IT spoločnostiach. Tu je niekoľko príkladov:

 • Facebook, California, USA (Software Engineer)
 • T-Systems, Košice (Tech Leader and ICT Architect)
 • Amazon.com, UK (Software Development Engineer)
 • Google Inc., California, USA (Senior Staff Software Engineer)

Potrebuješ poradiť a dozvedieť sa viac?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/

Prečo u nás?

 • Osobnejší prístup učiteľa ako inde vďaka výučbe v malých skupinách.
 • Neustály rast IT pracovných pozícii v košickom regióne.
 • 100% zamestnanosť absolventov, predovšetkým vo výskumných a vývojových tímoch, svetových IT firmách, bankovníctve, energetike ale aj reklame či kreatívnom priemysle.
 • Možnosť profilovať svoje IT zručnosti výberom predmetov z iných odborov aj z fyziky, biológie, geoinformatiky, chémie, či matematiky. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet.
 • Riešenie reálnych IT projektov univerzity a IT firiem počas štúdia.
 • Part-time práca počas štúdia v IT firmách.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00
 • maturita z informatiky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo sa naučíš?

 • pretaviť vlastný nápad do reálnej počítačovej aplikácie
 • princípy autonómnej navigácie (bez šoféra či pilota)
 • určiť slabé miesta IT systémov a zabrániť kyberútokom
 • riadiť tím programátorov
 • budovať umelú inteligenciu počítačov
 • spravovať internet vecí
 • analyzovať obrovské dáta

Mýty a legendy o nás
Je pravda, že informatika na UPJŠ je náročná?

Štúdium informatiky na UPJŠ vyžaduje cieľavedomosť a zodpovedný prístup študenta. Iste tieto vlastnosti máš, a tak nemusíš mať obavy. Ak váhaš, my ti v každom prípade pomôžeme v sebe objaviť a posilniť vôľu študovať a zlepšovať sa. Platí to aj pre iné odbory. Podrobnosti o priebehu štúdia zistíš počas Deň otvorených dverí, kde sa môžeš stretnúť s našimi študentmi rôznych ročníkov.

Je pravda, že pred začiatkom vysokoškolského štúdia informatiky musím vedieť programovať?

Nie je to nutné. Počas prvých troch semestrov získaš zručnosti v objektovo-orientovanom programovaní od základov po vysoko pokročilé techniky, napr. v jazykoch Java, Python, R.

Je pravda, že štúdium informatiky na UPJŠ sa zameriava na teóriu?

Nie je to pravda. Vďaka spolupráci s IT firmami pripravujeme našich študentov aj v súlade s požiadavkami praxe. Pochopenie princípov informatiky je prirodzene súčasťou jej štúdia. Vďaka tomu sú naši absolventi pripravení aj na technológie, ktoré dnes ešte neexistujú. To jedna z kľúčových požiadaviek na zamestnancov blízkej budúcnosti a výhoda pred štandardnými programátormi. Ak chceš byť čo najrýchlejšie pripravený pre súčasnú prax, ponúkame bakalárske štúdium Aplikovanej informatiky, ktorá je ešte viac zameraná na praktické použitie informatiky.

Je pravda, že na UPJŠ môžem študovať len učiteľský smer informatiky?

Nie je to pravda. Ponúkame tieto študijné programy:

 • Informatika – bakalársky a magisterský stupeň, doktorandský stupeň
 • Aplikovaná informatika – bakalársky stupeň
 • Medziodborové štúdium informatiky a ďalšieho vybraného predmetu – bakalársky stupeň
 • Analýza dát a umelá inteligencia – bakalársky a magisterský stupeň
 • Učiteľstvo vybraného predmetu v kombinácii s informatikou – magisterský stupeň

Čo, ak sa rozhodnem pre informatiku a chcem ju učiť na základnej alebo strednej škole? Žiaden problém. Buď si vyberieš na bakalárskom stupni kombináciu informatiky s iným odborom Prírodovedeckej alebo Filozofickej fakulty UPJŠ a na magisterskom stupni pokračuješ v študijnom programe učiteľstvo. V prípade, že už učiteľom si, ponúkame rozširujúce štúdium informatiky (5 semestrov).

Je pravda, že v IT firme sa môžem zamestnať už po strednej škole?

Existujú úspešní informatici, ktorí nikdy nezačali, alebo nedokončili vysokú školu. Väčšina IT odborníkov sa však zhoduje, že kvalitná vysoká škola je skvelým miestom na štart kariéry: poskytuje rozhľad, príležitosti a kontakty. Príkladom sú aj naši absolventi, ktorí sú na vedúcich pozíciách v IT spoločnostiach. Tu je niekoľko príkladov:

 • Facebook, California, USA (Software Engineer)
 • T-Systems, Košice (Tech Leader and ICT Architect)
 • Amazon.com, UK (Software Development Engineer)
 • Google Inc., California, USA (Senior Staff Software Engineer)

Potrebuješ poradiť a dozvedieť sa viac?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/

Prečo u nás?

 • Osobnejší prístup učiteľa ako inde vďaka výučbe v malých skupinách.
 • Neustály rast IT pracovných pozícii v košickom regióne.
 • 100% zamestnanosť absolventov, predovšetkým vo výskumných a vývojových tímoch, svetových IT firmách, bankovníctve, energetike ale aj reklame či kreatívnom priemysle.
 • Možnosť profilovať svoje IT zručnosti výberom predmetov z iných odborov aj z fyziky, biológie, geoinformatiky, chémie, či matematiky. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet.
 • Riešenie reálnych IT projektov univerzity a IT firiem počas štúdia.
 • Part-time práca počas štúdia v IT firmách.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00
 • maturita z informatiky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo sa naučíš?

 • pretaviť vlastný nápad do reálnej počítačovej aplikácie
 • princípy autonómnej navigácie (bez šoféra či pilota)
 • určiť slabé miesta IT systémov a zabrániť kyberútokom
 • riadiť tím programátorov
 • budovať umelú inteligenciu počítačov
 • spravovať internet vecí
 • analyzovať obrovské dáta

Mýty a legendy o nás
Je pravda, že informatika na UPJŠ je náročná?

Štúdium informatiky na UPJŠ vyžaduje cieľavedomosť a zodpovedný prístup študenta. Iste tieto vlastnosti máš, a tak nemusíš mať obavy. Ak váhaš, my ti v každom prípade pomôžeme v sebe objaviť a posilniť vôľu študovať a zlepšovať sa. Platí to aj pre iné odbory. Podrobnosti o priebehu štúdia zistíš počas Deň otvorených dverí, kde sa môžeš stretnúť s našimi študentmi rôznych ročníkov.

Je pravda, že pred začiatkom vysokoškolského štúdia informatiky musím vedieť programovať?

Nie je to nutné. Počas prvých troch semestrov získaš zručnosti v objektovo-orientovanom programovaní od základov po vysoko pokročilé techniky, napr. v jazykoch Java, Python, R.

Je pravda, že štúdium informatiky na UPJŠ sa zameriava na teóriu?

Nie je to pravda. Vďaka spolupráci s IT firmami pripravujeme našich študentov aj v súlade s požiadavkami praxe. Pochopenie princípov informatiky je prirodzene súčasťou jej štúdia. Vďaka tomu sú naši absolventi pripravení aj na technológie, ktoré dnes ešte neexistujú. To jedna z kľúčových požiadaviek na zamestnancov blízkej budúcnosti a výhoda pred štandardnými programátormi. Ak chceš byť čo najrýchlejšie pripravený pre súčasnú prax, ponúkame bakalárske štúdium Aplikovanej informatiky, ktorá je ešte viac zameraná na praktické použitie informatiky.

Je pravda, že na UPJŠ môžem študovať len učiteľský smer informatiky?

Nie je to pravda. Ponúkame tieto študijné programy:

 • Informatika – bakalársky a magisterský stupeň, doktorandský stupeň
 • Aplikovaná informatika – bakalársky stupeň
 • Medziodborové štúdium informatiky a ďalšieho vybraného predmetu – bakalársky stupeň
 • Analýza dát a umelá inteligencia – bakalársky a magisterský stupeň
 • Učiteľstvo vybraného predmetu v kombinácii s informatikou – magisterský stupeň

Čo, ak sa rozhodnem pre informatiku a chcem ju učiť na základnej alebo strednej škole? Žiaden problém. Buď si vyberieš na bakalárskom stupni kombináciu informatiky s iným odborom Prírodovedeckej alebo Filozofickej fakulty UPJŠ a na magisterskom stupni pokračuješ v študijnom programe učiteľstvo. V prípade, že už učiteľom si, ponúkame rozširujúce štúdium informatiky (5 semestrov).

Je pravda, že v IT firme sa môžem zamestnať už po strednej škole?

Existujú úspešní informatici, ktorí nikdy nezačali, alebo nedokončili vysokú školu. Väčšina IT odborníkov sa však zhoduje, že kvalitná vysoká škola je skvelým miestom na štart kariéry: poskytuje rozhľad, príležitosti a kontakty. Príkladom sú aj naši absolventi, ktorí sú na vedúcich pozíciách v IT spoločnostiach. Tu je niekoľko príkladov:

 • Facebook, California, USA (Software Engineer)
 • T-Systems, Košice (Tech Leader and ICT Architect)
 • Amazon.com, UK (Software Development Engineer)
 • Google Inc., California, USA (Senior Staff Software Engineer)

Potrebuješ poradiť a dozvedieť sa viac?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/

Prečo u nás?

 • Nadšenie pre skúmanie živých organizmov je naša diagnóza. Práve tu spoznáš ľudí s rovnakými záujmami ako máš ty. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov v rubrike Vedou meníme svet alebo v relácii VAT.
 • Biológiu zažiješ každý deň pri praktických cvičeniach a najmä v rámci riešenia vlastnej záverečnej práce.
 • Zapojíme Ťa do nášho výskumu ešte skôr než sa rozhodneš, čomu sa chceš venovať po skončení školy. A ešte si u nás aj zarobíš.
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj k biológii ďalší predmet v rámci medziodborového štúdia. Staneš sa špecialistom napríklad v biochémii alebo učiteľom biológie a chémie. Podobne s inými kombináciami predmetov.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom menej ako1,20 pre biológiu a 1,20-2,00 podľa kombinácie odborov
 • maturita z biológie, chémie, alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

Počas bakalárskeho stupňa sa zameriame na:

 • stavbu a fungovania buniek, tkanív a pletív
 • zákonitosti dedičnosti
 • stavbu a fungovania rastlín a živočíchov
 • neviditeľný mikrosvet baktérií a vírusov
 • vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím

Počas magisterského stupňa prehĺbiš poznanie a zručnosti zameriaš na:

 • vývoj organizmov na Zemi a o ich rozšírenie
 • obranné mechanizmy v našom tele,
 • dedičnosť a mapovanie genómu človeka a rastlín bioninformatickými a bioštatistickými metódami,
 • deje prebiehajúce v rastlinách, ich výživu a vzťahy k prostrediu,
 • správanie živočíchov a ich prispôsobenie životnému prostrediu.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš matematiku študovať v kombinácii s jedným z predmetov fyzika, informatika, matematika, chémia, geografia alebo humanitným predmetom z  Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni si zvolíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ alebo pokračuješ v štúdiu učiteľstva dvoch predmetov.

My reálne skúmame to, čo našich študentov učíme. To je zárukou poctivého vzdelávania. Jedinečné výsledky sme dosiahli výskumom:

 • nervových kmeňových buniek využiteľné pri liečení dosiaľ neliečiteľných ochorení mozgu a miechy,
 • prírodných látok s protinádorovou aktivitou,
 • stresových faktorov prostredia a ich vplyvu na príjem potravy, obranné reakcie, prejavy strachu, učenia sa, vznik nádorov,
 • mikroorganizmov žijúcich v extrémnom prostredí slaných prameňov či skládok odpadov,
 • genetických markerov poukazujúcich na geografické šírenie organizmov
 • vzácnych jaskynných aj povrchových pôdnych článkonožcov, mnohé sme ako prví na svete objavili v slovenských jaskyniach,
 • ekologického správania netopierov, obojživelníkov, vtákov a ich nárokov na prostredie, potravu
 • Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet.

Čo štúdiom získaš?

 • otvorené dvere do sveta výskumu a vedy,
 • excelentný prehľad informácií v biologických vedných disciplínach,
 • schopnosť pracovať s laboratórnymi prístrojmi
 • schopnosť tímovej práce, diskusie a prezentácie a obhajoby výsledkov,
 • schopnosť samostatne určiť a vyriešiť vedecký problém.

Potrebuješ poradiť?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/

Prečo u nás?

 • Biofyzika je veľmi interdisciplinárna veda, spája fyziku a chémiu s výskumom živého sveta vrátane ľudského tela pri použití metód 3D zobrazovania, nanotechnologií, a biomedicíny. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet.
 • Svoje skúsenosti ti odovzdávajú učitelia z medzinárodne uznávaného vedeckého pracoviska, ktorí excelujú v získavaní zahraničných vedeckých projektov.
 • Práca v špičkových laboratóriách je počas štúdia samozrejmosťou, čaká ťa laserová pipeta, spektrometria, 3D modelovanie a zobrazovanie bunkových orgánov či molekúl.
 • UPJŠ ponúka jediný na Slovensku akreditovaný študijný program biofyziky už od bakalárskeho stupňa štúdia
 • Pokračovať môžeš na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia s možnosťou získania dvojitého diplomu s univerzitami: Univerzita P&M Curie v Paríži, Univerzita Autonoma v Madride, Štokholmská univerzita.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00,
 • maturita z fyziky, biológie alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu

Kde sa uplatním?

 • Nadobnuté vzdelanie a high-tech zručnosti ti zaručia zamestnanie v oblasti výskumu a vývoja laboratórnych analýz, laboratórnej diagnostiky, farmakológii, rádiológii, mikrobiológii, analýze veľkých dát a medicínskom zobrazovaní
 • Naši absolventi pracujú v nadnárodných aj domácich spoločnostiach výskumu a vývoja liečiv, klinických inštitútoch, zdravotníckych zariadeniach a v IT sektore.

Potrebuješ poradiť?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/

Prečo u nás?

 • Fyzika na UPJŠ má silné zázemie a produkuje špičkové vedecké výsledky v spolupráci so svetovými inštitúciami ako CERN vo Švajčiarsku, Dubna v Rusku, XFEL v Nemecku, DESY v Nemecku, CALTECH v USA. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet alebo v prehľade tu alebo v relácii VAT.
 • Naši absolventi nemajú problém s uplatnením doma či v zahraničí, uplatňujú sa na prestížnych univerzitách a vedeckých inštitúciách po celom svete.
 • Bežne obsadzujú manažérske a riadiace pozície veľkých firiem, či zakladajú svoje vlastné.
 • Cez fyziku pochopíš ako funguje príroda na najfundamentálnejšej úrovni.
 • Budeš mať domáce zázemie a predsa otvorené kontakty so svetovou špičkou. Štúdium a stáže v zahraničí priamo podporujeme.
 • Študentov prirodzene pripravujeme v našich laboratóriách, na ktorých vybavenie sme hrdí. Naučíme ťa uplatňovať fyzikálne teórie pre konštrukciu vlastných experimentov a počítačových modelov pre požiadavky praxe.
 • Ponúkame osobnejší prístup učiteľa pred masami. Počet študentov fyziky nikde na svete nie je veľký, čo aj u nás znamená individuálnu starostlivosť o študenta.
 • Váhaš, ale cítiš, že v praxi žiadaný fyzikálny spôsob myslenia a konania je to čo budeš potrebovať?
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj k fyzike ďalší vedný odbor v rámci medziodborového štúdia a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš učiteľom oboch. Poctivo pripravení učitelia fyziky našim školám chýbajú.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • Bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00,
 • maturita z fyziky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

 • Najprv, na bakalárskom stupni, vybudujeme základy fyziky vrátane potrebného matematického a počítačového základu ako nadstavbu nad stredoškolskými vedomosťami.
 • Potom na magisterskom stupni sa budeš môcť špecializovať v programoch: biofyzika, fyzika kondenzovaných látok, jadrová a subjadrová fyzika, teoretická fyzika a astrofyzika.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš fyziku študovať v kombinácii s jedným z predmetov matematika, informatika, biológia, chémia, geografia alebo o humanitný predmet z Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni môžeš pokračovať v štúdiu učiteľstva, učiteľov fyziky, matematiky, informatiky je akútny nedostatok. Alebo si volíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ.
 • Po magisterskom stupni môžeš skúmať svet na doktorandskom stupni, ktorý otvára dvere do svetovej vedy a ku globálnej vedeckej kolaborácii.
 • Na každom stupni štúdia ťa čakajú experimenty, ktoré budeš samostatne riešiť, tvorba počítačových modelov podľa požiadaviek praxe, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia, s ktorými sa stretneš v moderných firmách a vývojových centrách.

Čo štúdiom získaš?

 • Všestranne využiteľné poznatky a zručnosti kľúčové v high-tech výrobnej a výskumnej sfére, kde sa vyžaduje logické a exaktné myslenie, experimentálne aj programátorské zručnosti a práca v tíme.
 • V dnešnom rýchlo sa meniacom svete tvoje univerzálne schopnosti nezostarnú a poskytujú konkurenčnú výhodu oproti menej náročným oborom.
 • Skúsenosti s praktickým fyzikálnym experimentom, počítačovým modelovaním procesov aj prácou teoretika,
 • Uplatníš sa nielen vo výskume mimozemskej hmoty, planét a hviezd, vo vývoji a príprave nanočastíc, magnetických, nízkorozmerných kvantových a iných chytrých materiálov, biomedicíne a biofyzike alebo časticovej jadrovej a subjadrovej fyzike,
 • Tvoje zručnosti ti umožnia uplatniť sa v bankovníctve, dátovej analýze, technickej a industriálnej praxi, aj v rýchlo sa vyvíjajúcom svete high-tech firiem.

Potrebuješ poradiť?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/
http://ufv.science.upjs.sk/studium.php

Prečo u nás?

 • Naučíme ťa matematiku uplatniť každý deň a živiť sa ňou, je potrebná pri predpovedaní počasia, kurzu eura, pri narábaní s financiami, pri riadení leteckej dopravy, pri odhaľovaní rakovinových nádorov, vzorcov správania sa ľudí a živých organizmov, pri navrhovaní mostov, budov, elektroniky, dokonca pri vyhľadávaní cez Google, či v algoritmoch sociálnych sietí.
 • Uplatníš sa prakticky kdekoľvek: v poisťovníctve, ekonómii, vede, ale aj ako dátový a softvérový analytik či IT špecialista. V košickom regióne aj globálne počet IT pracovných pozícii neustále rastie.
 • Kvalitne pripravených učiteľov fyziky, matematiky, informatiky je akútny nedostatok.
 • Máme 50 ročnú tradíciu vo výskume aj vo vzdelávaní. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet alebo o výskumnej skupine KOSDIM
 • Sme osobní, osobnejší ako inde vďaka výučbe v malých skupinách.
 • Part-time práca počas štúdia v IT firmách.
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj k matematike ďalší vedný odbor v rámci medziodborového štúdia a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš učiteľom oboch. Poctivo pripravení učitelia matematiky, fyziky a informatiky našim školám chýbajú.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • Bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00,
 • maturita z fyziky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

 • Najprv, na bakalárskom stupni, vybudujeme základy analýzy, štatistiky, ekonómie, logiky a programovania vrátane ako nadstavbu nad stredoškolskými vedomosťami.
 • Potom na magisterskom stupni sa budeš môcť špecializovať v programoch: ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, alebo analýza dát a umelá inteligencia.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš matematiku študovať v kombinácii s jedným z predmetov fyzika, informatika, biológia, chémia, geografia alebo humanitným predmetom z Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni si zvolíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ alebo pokračuješ v štúdiu učiteľstva dvoch predmetov.
 • Po magisterskom stupni môžeš pokračovať v matematickom výskume na doktorandskom stupni, ktorý otvára dvere do svetovej vedy a ku globálnej vedeckej kolaborácii.

Čo štúdiom získaš?

 • Schopnosť logicky a efektívne myslieť a tak uplatniť matematiku v praxi,
 • Budeš vedieť modelovať reálne situácie a hľadať optimálne riešenia problémov. Tieto zručnosti sú požadované v nespočetnom množstve dobre platených zamestnaní vo finančníctve, ekonómii, poisťovníctve, v oblasti manažmentu, v informatike, pri riadení vývojového tímu.
 • Zvládneš prácu vo viacerých matematických a štatistických softvéroch, ktoré sú dnes v praxi nevyhnutné.
 • Pozri si, čo hovorí o štúdiu a uplatnení náš absolvent
 • Je nás menej, spoznáš všetkých spolužiakov, aj starších študentov ochotných ti pomôcť. Tieto kontakty využiješ v nasledujúcej kariére.

Kde pracujú naši absolventi ?

 • Vo finančných inštitúciách ako aktuári, členovia riadiaceho tímu, riadiaci pracovníci, obchodníci s cennými papiermi, burzový analytici, dátoví analytici.
 • Národná banka Slovenska, KBC Bank Dublin, ČSOB, Tatrabanka, OTP Banka Slovensko, Česká národní banka, Rakúska národná banka, Česká poisťovňa, Kooperativa, Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, ING Management Services, Morgan Stanley Londýn, Zurich Insurance
 • V IT firmách ako analytici softvérových systémov, členovia softvérového vývojového tímu.
 • T-Systems, IBM Slovensko, Siemens PSE, Novitech, VSL Software, Ness-KDC, Rasax, Novisoft, Mediworx, GlobalLogic,
 • Výskumníci a učitelia na univerzitách Univerzita Birmingham, Univerzita Carlos III Madrid, Technická univerzita Hamburg, Technická univerzita Delft, Lancaster University, Univerzita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice
 • Učitelia na stredných a základných školách doma i v zahraničí (New York, Sydney, Salzburg, Dubaj, Old Leake, Guangzhou)

Potrebuješ poradiť?
pf-studijne@upjs.sk
 https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/pracoviska/ustavy-pf/umv/
https://nadvakroky.sk/

Sleduj nás
Facebook

Prečo u nás?

 • Naučíme ťa matematiku uplatniť každý deň a živiť sa ňou, je potrebná pri predpovedaní počasia, kurzu eura, pri narábaní s financiami, pri riadení leteckej dopravy, pri odhaľovaní rakovinových nádorov, vzorcov správania sa ľudí a živých organizmov, pri navrhovaní mostov, budov, elektroniky, dokonca pri vyhľadávaní cez Google, či v algoritmoch sociálnych sietí.
 • Uplatníš sa prakticky kdekoľvek: v poisťovníctve, ekonómii, vede, ale aj ako dátový a softvérový analytik či IT špecialista. V košickom regióne aj globálne počet IT pracovných pozícii neustále rastie.
 • Kvalitne pripravených učiteľov fyziky, matematiky, informatiky je akútny nedostatok.
 • Máme 50 ročnú tradíciu vo výskume aj vo vzdelávaní. Prezri si vzorku najzaujímavejších výsledkov na fakulte v rubrike Vedou meníme svet alebo o výskumnej skupine KOSDIM
 • Sme osobní, osobnejší ako inde vďaka výučbe v malých skupinách.
 • Part-time práca počas štúdia v IT firmách.
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj k matematike ďalší vedný odbor v rámci medziodborového štúdia a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš učiteľom oboch. Poctivo pripravení učitelia matematiky, fyziky a informatiky našim školám chýbajú.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • Bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00,
 • maturita z fyziky alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

 • Najprv, na bakalárskom stupni, vybudujeme základy analýzy, štatistiky, ekonómie, logiky a programovania vrátane ako nadstavbu nad stredoškolskými vedomosťami.
 • Potom na magisterskom stupni sa budeš môcť špecializovať v programoch: ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, alebo analýza dát a umelá inteligencia.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš matematiku študovať v kombinácii s jedným z predmetov fyzika, informatika, biológia, chémia, geografia alebo humanitným predmetom z Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni si zvolíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ alebo pokračuješ v štúdiu učiteľstva dvoch predmetov.
 • Po magisterskom stupni môžeš pokračovať v matematickom výskume na doktorandskom stupni, ktorý otvára dvere do svetovej vedy a ku globálnej vedeckej kolaborácii.

Čo štúdiom získaš?

 • Schopnosť logicky a efektívne myslieť a tak uplatniť matematiku v praxi,
 • Budeš vedieť modelovať reálne situácie a hľadať optimálne riešenia problémov. Tieto zručnosti sú požadované v nespočetnom množstve dobre platených zamestnaní vo finančníctve, ekonómii, poisťovníctve, v oblasti manažmentu, v informatike, pri riadení vývojového tímu.
 • Zvládneš prácu vo viacerých matematických a štatistických softvéroch, ktoré sú dnes v praxi nevyhnutné.
 • Pozri si, čo hovorí o štúdiu a uplatnení náš absolvent
 • Je nás menej, spoznáš všetkých spolužiakov, aj starších študentov ochotných ti pomôcť. Tieto kontakty využiješ v nasledujúcej kariére.

Kde pracujú naši absolventi ?

 • Vo finančných inštitúciách ako aktuári, členovia riadiaceho tímu, riadiaci pracovníci, obchodníci s cennými papiermi, burzový analytici, dátoví analytici.
 • Národná banka Slovenska, KBC Bank Dublin, ČSOB, Tatrabanka, OTP Banka Slovensko, Česká národní banka, Rakúska národná banka, Česká poisťovňa, Kooperativa, Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, ING Management Services, Morgan Stanley Londýn, Zurich Insurance
 • V IT firmách ako analytici softvérových systémov, členovia softvérového vývojového tímu.
 • T-Systems, IBM Slovensko, Siemens PSE, Novitech, VSL Software, Ness-KDC, Rasax, Novisoft, Mediworx, GlobalLogic,
 • Výskumníci a učitelia na univerzitách Univerzita Birmingham, Univerzita Carlos III Madrid, Technická univerzita Hamburg, Technická univerzita Delft, Lancaster University, Univerzita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice
 • Učitelia na stredných a základných školách doma i v zahraničí (New York, Sydney, Salzburg, Dubaj, Old Leake, Guangzhou)

Potrebuješ poradiť?
pf-studijne@upjs.sk
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/pracoviska/ustavy-pf/umv/
https://nadvakroky.sk/

Sleduj nás
Facebook

Prečo u nás?

 • Dlhodobo produkujeme kvalitnú vedu a pretavujeme ju do vzdelávania študnetov.
 • V posledných rokoch je toho dôkazom ocenenie našich chemikov: Vedec rokanominácia ESET Science AwardL´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vedeSlovenka roka.
 • Vieme ti teda pomôcť stať sa úspešným chemikom, či učiteľom chémie.
 • Budeš pracovať v kvalitných chemických laboratóriách a so zanietenými a vysoko kvalifikovanými ľuďmi. Pozri si vzorku najzaujímavejších vedeckých výsledkov v rubrike Vedou meníme svet, napríklad tu.
 • Študentom sa venujeme individuálne a to hlavne pri experimentálnej práci.
 • O zamestnanie sa nemusíš obávať. So vzdelaním od nás sa uplatníš hneď po štúdiu.
 • Podporujeme zahraničné mobility a stáže. Ponúkame prácu v zahraničných laboratóriách už počas štúdia.
 • Spolupracujeme so švajčiarskymi chemickými firmami, s domácimi a zahraničnými lekárskymi fakultami.
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj ku chémii ďalší v rámci medziodborového štúdia a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš učiteľom oboch. Poctivo pripravení učitelia chémie našim školám chýbajú.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá.
 • Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • Bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00,
 • maturita z chémie alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

 • Najprv, na bakalárskom stupni, vybudujeme základy analytickej, anorganickej, fyzikálnej, organickej a biochémickej analýzy, štatistiky ako nadstavbu nad stredoškolskými vedomosťami.
 • Potom na magisterskom stupni sa budeš môcť ďalej špecializovať.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš chémiu študovať v kombinácii s jedným z predmetov fyzika, informatika, biológia, matematika, geografia alebo humanitným predmetom z Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni si zvolíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ alebo pokračuješ v štúdiu učiteľstva dvoch predmetov.
 • Po magisterskom stupni môžeš pokračovať vo výskume na doktorandskom stupni, ktorý otvára dvere do svetovej vedy a ku globálnej vedeckej kolaborácii.
 • Vždy sa budeš učiť v moderne vybavených laboratóriách a nadobúdať praktické zručnosti.

Čo získaš?

 • schopnosti, s ktoré ti otvoria dvere do vývoja liečiv, nových zdrojov energie, uskladnení vodíka, agrochémii, inteligentných materiálov a nanotechnológií.
 • Budeš vedieť myslieť exaktne, realizovať experiment a pracovať v tíme.
 • Tvoje zručnosti ti umožnia uplatniť sa v chemickom priemysle a vo výskume na pracoviskách SAV a vysokých školách na Slovensku a v zahraničí
 • Naši absolventi pôsobia: U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., Chemko a.s. Slovakia, Kovohuty a.s Krompachy, Fertischem a.s. Nováky, laboratóriá kriminálnej polície, ekologické laboratóriá – Ekolab, biochemické laboratóriá v nemocniciach, úpravne a čističky vôd, Slovnaft, Istrochem Bratislava, Duslo Šaľa, Slovakofarma Hlohovec, Biotika Slovenská Ľupča, Matador Púchov, Tento Žilina, Chemlon Humenné, Mondi SCP Ružomberok, VÚCHV Svit, Chemes, NOVARTIS, Syngenta, Hoffman-La Roche, Pfizer, Merck, Geoanalytické laboratóriá Spišská N. Ves, zdravotnícke, vodárenské, kontrolné, skúšobné, diagnostické, analytické laboratóriá.
 • Možnosť pôsobiť ako učiteľ chémie a ďalšieho z dvojice stredných a základných školách.
 • Prečítaj si názor našich absolventov

Potrebuješ poradiť?

pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav-pf/uchv/study/

Sleduj nás
Facebook

Prečo u nás?

 • Naučíme ťa sa geografiou živiť a rozumieť svetu v súvislostiach.
 • Sme mladý kolektív s dynamickým rastom vo vede a výskume
 • Súčasťou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sme takmer 25 rokov.
 • Prezri si vzorku našich najzaujímavejších výsledkov v rubrike Vedou meníme svet, alebo ako skúmame prehrievanie miestmapujeme laserom štátne divadloči lietame drónmi
 • Zvládneš moderné geografické metódy ako geografické informačné systémy, globálne navigačné satelitné systémy, totálne stanice, letecké a družicové snímkovanie, laserové skenery a drony, 3D modelovanie krajiny.
 • Naučíme ťa zlepšovať životné prostredie, vyvíjať webové mapové služby, analyzovať družicové snímky, mapovať dronmi, vyhodnocovať prírodný potenciál a ľudský kapitál regiónov.
 • Zažiješ aj mnoho cestovania a výučby v teréne ako aj odbornú prax.
 • Láka ťa aj iný odbor? Smelo pridaj ku geografii ďalší v rámci medziodborového štúdia a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš učiteľom oboch. Poctivo pripravení učitelia našim školám chýbajú.
 • Košice sú malé mesto európskeho formátu, v ktorom je všetko na dosah a tým je lacnejšie ako väčšie mestá. Príležitostí pre zábavu a šport je viac ako stihneš spoznať.

Podmienky prijatia

 • bez prijímacích skúšok so študijným priemerom do 2,00, pre kombináciu biológia-geografia 1,5.
 • maturita z geografie alebo matematiky, alebo uznaného predmetu zo strednej odbornej školy. Podrobnosti tu.

Čo budeš študovať?

 • Najprv, na bakalárskom stupni, vybudujeme základy fyzickej a humánnej geografie, kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme.
 • Dokážeme ti, že geografia je praktická a ponúka viac ako súbor poznatkov o mestách a regiónoch.
 • Potom na magisterskom stupni sa zameriavaš na zvládnutie pokročilých metód geopriestorovej analýzy, modelovanie javov v krajine, mapovanie drónmi a laserovými skenermi, programovanie a databázy.
 • V bakalárskom medziodborovom štúdiu môžeš geografiu študovať v kombinácii s jedným z predmetov fyzika, informatika, biológia, matematika, chémia alebo humanitným predmetom z Filozofickej fakulty UPJŠ. Na magisterskom stupni si zvolíš jeden z dvoch predmetov, na ktorý sa špecializuješ alebo pokračuješ v štúdiu učiteľstva dvoch predmetov.
 • Po magisterskom stupni môžeš pokračovať vo výskume na doktorandskom stupni, ktorý otvára dvere ku vývoju geoinformatických postupov mapovania a analýzy krajiny s využívaním družicových dát, drónov a lietadiel.
 • Na každom stupni zažiješ reálnu krajinu a výučbu v teréne, exkurzie po Slovensku a zahraničí. Podporíme ťa v snahe vycestovať na štúdium a stáž do zahraničia.

Čo získaš?

 • Schopnosť riešiť problémy krajiny a regiónov geoinformačnými technológiami a prácou v teréne
 • Odbornú prax vo firmách a verejných inštitúciách
 • Uplatnenie v marketingových a GIS oddeleniach firiem, v rôznych odvetviach štátnej správy a samosprávy, odborných inštitúciách ochrany prírody a krajiny, cestovného ruchu, priestorového plánovania a územného rozvoja.
 • Naši absolventi pracujú ako analytici priestorových dát u mobilných operátorov, dopravných spoločností, sieťové odvetvia, štátna správa a samospráva, špecialisti geografických informačných systémov, GIS analytici, vývojári webového GIS, kartografi, špecialista na spracovanie družicových a leteckých snímok, špecialisti na mapovanie drónmi v precíznom poľnohospodárstve a ochrane prírody, vedci, pracovník ochrany životného prostredia, odborný pracovník pre kvalitu ovzdušia, poradca v oblasti dopravy a cestovného ruchu, odborný pracovník v oblasti plánovania mesta a krajiny
 • Uplatnili sa: Národná diaľničná spoločnosť, Skytoll, Východoslovenská energetika, Úrad Košického samosprávneho kraja, Letecký úrad SR, T-Systems, FPT, Geodetický a kartografický ústav SR, Esprit, Geodeting, Geodeticca, Photomap, Správa TANAP, Hvezdáreň Kolonica.

Potrebuješ poradiť?
pf-studijne@upjs.sk
https://nadvakroky.sk/
https://www.uge.science.upjs.sk/

Sleduj nás
Facebook
Instagram
Youtube

Čo to je?

 • Na bakalárskom stupni si zvolíš kombináciu matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie či informatiky navzájom, alebo spojíš jeden z tých predmetov so štúdiom jazyka, dejín, či psychológie.
 • Na magisterskom stupni sa rozhodneš či sa staneš učiteľom alebo výskumníkom či odborným analytikom.
 • Učiteľstvo je pre teba, ak sa spravidla odpovieš „áno“ na nasledovné otázky:
 • Rád(a) komunikuješ s mladými ľuďmi, vysvetľuješ, radíš, pomáhaš, usmerňuješ.
 • S obľubou pracuješ tvorivo a v kolektíve?
 • Dokážeš byť zodpovedný(á) za niečo, resp. niekoho?
 • Máš organizačné schopnosti a vieš viesť skupinu?
 • Nájdeš prácu, v ktorej budeš stále v kontakte s aktuálnymi informáciami, budeš vedieť čo práve „letí“,
 • máš možnosť byť trochu hercom, režisérom, manažérom, sudcom, architektom,
 • môžeš ovplyvňovať stovky mladých ľudí a pomáhať im zorientovať sa v živote,
 • môžeš sa neustále hrať, bádať, surfovať po internete, cestovať
 • máš perspektívu zamestnania, pretože kvalitných učiteľov nie je nikdy dosť
 • dokážeš si nájsť čas na rodinu, priateľov, záľuby,
 • máš priestor na svoj vlastný rozvoj,
 • získaš dobré základy vedeckej práce a budeš mať možnosť voľby ďalšieho zamerania.
 • Vyskúšaš v praxi, aké to je byť učiteľom, a to nielen na Slovensku.
 • Zapojíme ťa do popularizácie, práce s talentami, môžeš viesť záujmový krúžok.
 • Na vlastné štúdium sa budeš pozerať ako profesionál.

Čo štúdiom získaš?

 • Kvalitné vedomosti spojené s dôkladným porozumením.
 • Rôznorodé zručnosti vedeckej práce využiteľné aj v každodennom živote
 • Inovatívny prístup k výučbe a schopnosť učiť moderne.
 • Pedagogicko-psychologické spôsobilosti využiteľné v živote.
 • Široké možnosti zamestnania od základnej školy po univerzitu tretieho veku.
 • Pripravenosť pre uplatnenie mimo školstva, v IT sektore, vo výskume, práci s ľuďmi, marketingu, logistike.
 • Schopnosť celoživotne sa vzdelávať a užívať mladosť duše.

Prečo PF UPJŠ v Košiciach?

 • Príprava na učiteľské povolanie je postavená na kvalitnej odbornej príprave.
 • Využívame interaktívne vyučovacie metódy, bádateľskú výučbu, opierame sa o didaktický výskum.
 • Venujeme sa vzdelávaniu a odbornému rastu učiteľov.
 • Pracujeme s talentovanou mládežou, učíme na stredných školách.
 • Máme medzinárodné vzťahy v oblasti prírodovedného vzdelávania.
 • Využívame vedomosti a skúsenosti z riešenia medzinárodných projektov.
 • Máme najmodernejšiu didaktickú techniku a moderné výučbové laboratóriá.
 • Učenie nás baví, vedu popularizujeme, dôkazom je ocenenie Popularizátor vedy, či reportáž o Steelparku, alebo národný projekt IT Akadémia, ktorý koordinujeme, či nominácia našej absolventky na Učiteľa roka

Potrebuješ poradiť?
pf-studijne@upjs.sk

Nenašiel si všetky odpovede? Kontaktuj nás:
Nezabudni nás sledovať na sociálnych sieťach

Študuj na UPJŠ