Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí

3minút, 13sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý bude lokalizovaný do areálov:

9.00 –  9.05 h

Otvorenie DOD členmi vedenia fakulty, súbežne v aule SA1A1 (P1),Jesenná 5 / Park Angelinum 9 a v aule RB0A5 (M5) ** Šrobárova 2 / Moyzesova 11

9.05 – 9.20 h

Organizačné pokyny DOD, všeobecné informácie o prednostiach a špecifikách štúdia prírodných vied na UPJŠ.

Dozvieš sa podrobnosti o podmienkach prijatia na štúdium prírodných vied, v čom sme výnimoční, aké možnosti sa ti otvoria počas štúdia a po jeho skončení. Už teraz si môžeš prečítať o o skúsenostiach našich študentov zo zahraničných stáží a štúdia.

9.30 – 12.30 h

 Aktivity na jednotlivých ústavoch fakulty

9.30 – 12.30 h

             a

11.00 – 11.30 h

Úvodná prednáška o štúdiu na danom ústave
Získate predstavu o štúdiu daného odboru a možnostiach uplatnenia v praxi.

10.00 – 12.30 h

Prednášky /workshopy/ prehliadka priestorov a laboratórií

11.00 – 12.00 h

Prehliadka laboratórií botanikov – *** Botanická záhrada UPJŠ

10.00 – 12.00 h Informácie pre stredoškolských pedagógov a rodičov

Moyzesova 11, Ústav chemických vied,  študentská miestnosť
Jesenná 5, 1. poschodie, Ústav matematiky, študentská miestnosť

Sprevádzajúci pedagógovia, výchovní poradcovia, či rodičia sa môžu porozprávať o štúdiu s členmi vedenia fakulty a vedúcou študijného oddelenia.

Z vlakovej a autobusovej stanice je to na Šrobárovu 2 (zastávka Alžbetina, Rektorát UPJŠ) alebo Jesennú 5 (zastávka Zimná alebo Radnica Starého Mesta) električkou či autobusom 10 minút, pešo asi 20 minút.
Vzdialenosť medzi areálmi Jesenná 5 a Šrobárova 2 – cca 15 min. chôdze.

Môžete využiť aj univerzitný autobus, ktorým sa môžete  presunúť z areálu Moyzesova 11 do areálu Jesenná 5 alebo do Botanickej záhrady na Mánesovej 23 a späť a to v týchto časových intervaloch:

  • Moyzesova 11 → Jesenná 5  o 10.30 h
  • Jesenná 5 → Botanická záhrada, Mánesova 23 o 10.40 h
    (Prehliadka začne o 11.00 hod.)
  • Jesenná 5 → Moyzesova 11 o 11.00 h
  • Botanická záhrada → Moyzesova 11 o 12.30 h
Výučbové a výskumné priestory ústavov
Zisti o nás viac
Virtuálny DOD 2022
Aftermovie DOD UPJŠ 2022
Virtuálna prehliadka

Študuj na UPJŠ