Prejsť na obsah

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023

2minút, 39sekúnd

Najvýznamnejšie výsledky vo vede a výskume slovenských vedkýň a vedcov boli ocenené v rámci podujatia Vedec roka 2023, ktoré každý rok vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Cieľom udeľovania ocenení je spoločensky vyzdvihnúť významné osobnosti vo vede a výskume na Slovensku a informovať verejnosť o ich výskume a vedeckých výsledkoch za uplynulý rok. V 27. ročníku podujatia bolo nominovaných 48 vedkýň a vedcov v piatich kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Laureátom v jednotlivých kategóriách boli slávnostne odovzdané ceny v utorok 21. mája 2024 o 14. hodine v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží 12 za účasti zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, zástupcov hodnotiacej komisie, vyhlasovateľov podujatia, rektorov viacerých slovenských univerzít, organizácií podporujúcich vedu a výskum a partnerov podujatia.

Ocenenia za rok 2023 získali prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. v kategórii Vedec roka a RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. v kategórii Mladá vedecká pracovníčka.


Profesor Orendáč pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Ocenenie mu bolo udelené za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.


Doktorka Šišoláková z Prírodovedeckej fakulty získala ocenenie za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce so súkromným sektorom a za významný prínos v oblasti výskumu neenzymatických elektrochemických senzorov ako nových diagnostických metód.

Viac informácií

Rozhovor s laureátmi ocenenia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nominovala 7 osobností v 4 kategóriách:

Vedec roka SR/Vedkyňa roka SR
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
RNDr. Samuel Dobák, PhD.
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

MUDr. Jakub Gazda, PhD.
II. interná klinika, Lekárska fakulta UPJŠ

RNDr. Michal Nemergut, PhD.
Centrum Interdisciplinárnych Biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ

RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., univerzitná docentka
Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Inovátor roka/Inovátorka roka
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Osobnosť medzinárodnej spolupráce
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
Centrum Interdisciplinárnych Biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ

Všetkým menovaným vedkyniam a vedcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v ich pracovnom i osobnom živote.

Fotografie: CVTI SR


Študuj na UPJŠ