UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výučba na ÚCHV

Výučba na ÚCHV prebieha v troch stupňoch vzdelávania:

Počas štúdia majú študenti možnosť pracovať v moderne vybavených laboratóriách pod vedením špičkových odborníkov a participovať na aktuálne riešených výskumných projektoch. Majú možnosť vycestovať a absolvovať časť štúdia na zahraničnom pracovisku alebo môžu absolvovať prax v domácich firmách.

Ústav zabezpečuje tiež rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium chémie (RŠ a DPŠ).

O štúdiu a o nás hovoria naši absolventi sami...

 

Viac o štúdiu chémie a podmienkach prijatia na PF v Košiciach...

 

Študijné oddelenie

Posledná aktualizácia: 29.01.2021