hľadaj
Dnes je 25.11.2014, sviatok/meniny Katarína

Aktuality

Pedagogická konferencia

Vedenie PF UPJŠ srdečne pozýva učiteľov a študentov na Pedagogickú konferenciu. Konferencia sa uskutoční dňa 26. novembra 2013 o 13.30 h v študovni A. Merici, P. Angelinum 9

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasť NMR

Školiace pracovisko pre oblasť NMRVás pozýva v dňoch 25. – 27. 11. 2014 na kurz – Školy počítačového spracovania NMR II. Garantom školiaceho pracoviska je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

viac
„INÉ CESTY“ – festival zodpovedného cestovania (ekologický turizmus)

V dňoch 28. a 29. novembra 2014 sa na pôde fakulty (Aula prof. Prasličku – RB0A5- M5) uskutoční  už 8. ročník festivalu Iné cesty, ktorý za podpory PF UPJŠ organizuje Občianske združenie SOSNA.  

viac
Prezident SR vymenoval vysokoškolských profesorov

Dňa 19. novembra 2014 prezident Slovenskej republiky vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov. Medzi tieto osobnosti sa zaradili aj traja zamestnanci UPJŠ, z toho dvaja z Prírodovedeckej fakulty, z Ústavu fyzikálnych vied.

viac
Udelenie titulu „doktor technických vied“

Dňa 29.10.2014 Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce s názvom „ The characterization of progressive powder, compacted and composite materials with specific magnetic properties“ udelila prof. RNDr. Petrovi Kollárovi, DrSc. (Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ) vedeckú hodnosť doktor technických vied.

viac
SAFTRA photonics - 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte

SAFTRA photonics je Slovenská high-tech spin-off spoločnosť, ktorá vznikla na pôde Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2014. Je to 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte. Rozvojové a podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú z výskumných aktivít pracovného tímu pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc.

viac
Košický Matboj - 14. ročník matematickej súťaže pre stredné školy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Združením STROM usporiadala v piatok 24. októbra 2014 v poradí už 14. ročník matematickej súťaže Košický Matboj, určenej pre žiakov stredných škôl.

viac
Cena za najlepší posterový príspevok

V dňoch 8. až 10. októbra 2014 sa v Royal Botanic Gardens, Kew, Jodrell Laboratory konala medzinárodná konferencia Spoločnosti pre biológiu nízkych teplôt pri príležitosti 50. výročia jej založenia, ktorej sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Na tomto významnom podujatí bola udelená cena za najlepší posterový príspevok RNDr. Kataríne Bruňákovej, PhD., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 24.11.2014