UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity fakulty poukázaním 2% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC.

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnilo otvorenie laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof RNDr. Pavla Sováka, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Dňa 20. apríla 2016 sa v rámci Prírodovedeckých dní 2016 uskutočnil štvrtý ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za výraznej podpory Vedenia fakulty. Jeho súčasťou bola Študentská vedecká konferencia s následným slávnostným Vyhlásením výsledkov ako aj ŠTRK – Študentská recesistická konferencia. 

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 zvolilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied  (UčS)  nových členov na základe návrhov vedeckých rád ústavov SAV. Jedným z novozvolených členov sa stal Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z ÚFV PF UPJŠ. 

Basketbalový maratón na UPJŠ v Košiciach

Basketbalový maratón na UPJŠ v Košiciach

V piatok 1. apríla 2016 sa v priestoroch telocvične T3, T4 na Medickej ulici 6 v Košiciach uskutočnila 24 hodinovka v basketbale, ktorú organizovala Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V poradí na dvadsiatej štvrtej 24 hodinovke sa zúčastnilo 5 tímov a prvýkrát sa táto akcia konala pod záštitou Európskeho mesta športu Košice

Škola biofotoniky 2016

Škola biofotoniky 2016

V dňoch 2. – 11. mája 2016 sa uskutoční 3. ročník Školy biofotoniky, pre doktorandských študentov. Cieľom kurzu je zlepšiť teoretické a praktické znalosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky.

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2015

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2015

Dňa 30. marca 2016 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce, na ktorom bola udelená aj Cena dekana 2015 za pedagogickú činnosť, za vedecko výskumnú činnosť a po prvýkrát za rozvoj fakulty.

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

V dňoch 14. – 18.marca 2016 sa v SÚJV Dubna uskutočnila medzinárodná konferencia mladých vedcov  “The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016)”. Prírodovedeckú fakultu UPJŠ  reprezentovali siedmi účastníci

Súťaž mladých onkológov

Súťaž mladých onkológov

V stredu 9. marca 2016 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny konala Súťaž mladých onkológov. Cieľom súťaže bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia.

Otvorenie  vedecko-výskumných laboratórií CIB PF UPJŠ

Otvorenie vedecko-výskumných laboratórií CIB PF UPJŠ

Dňa 09. 03. 2016 o 14.30 h sa na pôde Centra Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ uskutoční slávnostné otvorenie moderných  vedecko-výskumných laboratórií. Laboratórne priestory boli zrekonštruované s podporou projektu CELIM

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Dňa 4. marca 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnilo otvorenie nového, Bádateľského  laboratória. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská.

Nové unikátne laboratórium

Nové unikátne laboratórium

Na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vzniklo unikátne výskumné laboratórium zamerané na diaľkový prieskum Zeme. Laboratórium sústreďuje technologické a softvérové vybavenie obstarané v rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom a vedeckých výskumných projektov riešených na ústave.