hľadaj
Dnes je 28.02.2015, sviatok/meniny Zlatica

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Záujemcom o štúdium na PF UPJŠ stačí podať iba elektronickú prihlášku

Elektronickú prihlášku na štúdium, bez povinnej papierovej, prijíma na nový ak. rok na Slovensku iba Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  Týkať sa to však bude len uchádzačov, ktorí poskytnú známky zo strednej školy cez elektronickú žiacku knižku...

viac
Stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ – dňa 11. marca 2015

AS PF UPJŠ a Vedenie PF UPJŠ pozývajú zamestnancov a študentov fakulty na stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ. Stretnutie sa uskutoční dňa 11. marca 2015 o 14.00 h v aule RB0A5 (M5)

viac
Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ a AS PF UPJŠ

voľby zástupcov PF UPJŠ do AS UPJŠ (2015-2019) / Zoznam navrhovaných kandidátov
voľby zástupcov do ZČ PF UPJŠ do AS PF UPJŠ (2015-2019) / Zoznam navrhovaných kandidátov
voľby zástupcov do ŠČ PF UPJŠ do AS PF UPJŠ (2015-2017) / Zoznam navrhovaných kandidátov
AKTUALIZOVANÉ

viac
Výsledky výskumu kolektívu vedcov z Katedry botaniky ÚBEV PF UPJŠ

Kolektív vedcov z Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ, pod vedením prof. RNDr. Pavla Mártonfiho, PhD., svojím objavom zverejneným v prestížnom časopise Plant Systematics and Evolution, ukončil príbeh endemitu rumenica turnianska (Onosma tornensis) a tým jednoznačne potvrdil hypotézu o jeho prirodzenom spôsobe rozšírenia.

viac
CERN - Slovakia Event 2015 / CERN a Slovensko 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, delegácia SR v CERNe a európska organizácia pre jadrový výskum CERN sa dohodli na zorganizovaní svojho druhu ojedinelej konferencie CERN - Slovakia Event 2015 / CERN a Slovensko 2015

viac
Výzva – 2% z dane

Milé kolegyne, kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou podporiť činnosť fakulty prostredníctvom Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC, ktoré úzko spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

viac
Stretnutie dekana PF UPJŠ s bývalými zamestnancami pri príležitosti ich životného jubilea

Dňa 28. januára 2015 sa na pôde dekanátu fakulty uskutočnilo spoločenské posedenie dekana fakulty s jubilantmi, bývalými zamestnancami PF UPJŠ, ktorí v roku 2014 oslávili významné životné jubileum 70, 75, 80 a 85 rokov veku. Na stretnutie boli pozvaní i dlhoroční zamestnanci, ktorí v decembri 2014 ukončili pracovný pomer.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 27.02.2015