hľadaj
Dnes je 29.05.2015, sviatok/meniny Vilma

Aktuality

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2015/2016

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2015/2016. Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do  12. 06. 2015.

viac
Rektor UPJŠ prijal úspešných doktorandov

Dňa 22. mája 2015 prijal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., troch úspešných doktorandov UPJŠ v Košiciach

viac
Fakulta získala novú tabletovú učebňu

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach získala vďaka projektu Škola na dotyk univerzita  novú tabletovú učebňu, v ktorej sa budúci učitelia naučia, ako efektívne využívať najmodernejšie dotykové technológie vo vyučovacom procese. 

viac
Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v rámci súťaže Vedec roka SR 2014 stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014. Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.
V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ.

viac
Cena primátora mesta Košice

Dňa 7. mája 2015 odovzdal na slávnostnom ceremoniáli v Historickej radnici primátor mesta Košice Richard Raši Cenu mesta KošiceCenu primátora mesta Košice viacerým významným osobnostiam z kultúry, športu aj samosprávy. Medzi ocenenými bol i prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

viac
Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 2015-2019

Akademickým senátom UPJŠ dňa 14. 05. 2015 bol zvolený...

viac
Oznámenie o výsledkoch volieb kandidáta na dekana

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom riadnom zasadnutí dňa 06. 05. 2015 v súlade so „Zásadami volieb kandidáta na dekana fakulty“ zvolil za kandidáta na dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

viac
6. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike

V dňoch 14.15. mája 2015 sa na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnil 6. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike, na ktorej svoje práce prezentovali študenti z viacerých fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 29.05.2015