hľadaj
Dnes je 30.10.2014, sviatok/meniny Simona

Aktuality

SAFTRA photonics - 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte

SAFTRA photonics je Slovenská high-tech spin-off spoločnosť, ktorá vznikla na pôde Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2014. Je to 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte. Rozvojové a podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú z výskumných aktivít pracovného tímu pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc.

viac
Košický Matboj - 14. ročník matematickej súťaže pre stredné školy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Združením STROM usporiadala v piatok 24. októbra 2014 v poradí už 14. ročník matematickej súťaže Košický Matboj, určenej pre žiakov stredných škôl.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva v dňoch 29. - 30. októbra 2014 na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac
Cena za najlepší posterový príspevok

V dňoch 8. až 10. októbra 2014 sa v Royal Botanic Gardens, Kew, Jodrell Laboratory konala medzinárodná konferencia Spoločnosti pre biológiu nízkych teplôt pri príležitosti 50. výročia jej založenia, ktorej sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Na tomto významnom podujatí bola udelená cena za najlepší posterový príspevok RNDr. Kataríne Bruňákovej, PhD., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

viac
Prémie Literárneho fondu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR  udelil doc. Mgr. Vasiľovi Andruchovi, CSc. (Ústav chemických vied) Prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy, ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za obdobie rokov 2011-2013. Za najlepšie práce ŠVK v ak. r. 2013/2014 boli ocenení aj študenti PF UPJŠ v Košiciach.

viac
Doktorandi majú možnosť prezentovať sa

V dňoch 9. a 10. septembra 2014 sa v Košiciach uskutočnil 9. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), ktorý sa radí medzi popredných veterinárnych fyziológov.

viac
10 rokov činnosti Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ

Dňa 30. 09. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnil seminár k 10. výročiu vzniku CCV PF UPJŠ, na ktorom boli účastníci a pozvaní hostia oboznámení s históriou jeho vzniku, vzdelávacími aktivitami, ...

viac
Noc výskumníkov 2014 – festival vedy

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR organizovali už 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku s názvom Noc výskumíkov, ktorý sa konal paralelne v 33 štátoch Európy.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 30.10.2014