UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

25th Workshop on Cycles and Colourings

25th Workshop on Cycles and Colourings

Workshop s medzinárodnou účasťou sa koná v dňoch 04. - 09. septembra 2016 v hoteli Atrium v Novom Smokovci a je zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov o kružniciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie grafov.

Univerzita bez hraníc

Univerzita bez hraníc

V dňoch 11. - 15. júla 2016 sa uskutočnil 6. ročník projektu Univerzita bez hraníc. Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl bol ponúknutý zaujímavý program, počas ktorého navštívili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získali tak nové poznatky a vedomosti.

Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Dňa 8. júna 2016 sa na pôde fakulty konala 16. Prírodovedecká čajovňa, v rámci ktorej sa uskutočnilo slávnostné uvedenie ďalších výrazných osobností fakulty do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Novovymenovaní profesori

Novovymenovaní profesori

V pondelok 16. mája 2016 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 42 nových profesorov vysokých škôl, medzi ktorými mala svoje zastúpenie aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Menovacie dekréty si z rúk prezidenta prevzali dvaja zamestnanci Prírodovedeckej fakulty.

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

Dňa 15.4.2016 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s občianskym združením STROM už po piatykrát zorganizovala na pôde Gymnázia Alejová 1 v Košiciach medzinárodnú matematickú súťaž Náboj

Ženy v IT svete

Ženy v IT svete

Na tlačovom brífingu organizovanom IT Valley z.p.o. Košice pri príležitosti celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách IT Girlʼs Day, našu univerzitu ako aj Prírodovedeckú fakultu UPJŠ reprezentovala Alica Kačengová, študentka 3. roč. informatiky. 

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Dňa 20. apríla 2016 sa v rámci Prírodovedeckých dní 2016 uskutočnil štvrtý ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za výraznej podpory Vedenia fakulty. Jeho súčasťou bola Študentská vedecká konferencia s následným slávnostným Vyhlásením výsledkov ako aj ŠTRK – Študentská recesistická konferencia. 

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnilo otvorenie laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof RNDr. Pavla Sováka, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 zvolilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied  (UčS)  nových členov na základe návrhov vedeckých rád ústavov SAV. Jedným z novozvolených členov sa stal Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z ÚFV PF UPJŠ. 

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

V dňoch 14. – 18.marca 2016 sa v SÚJV Dubna uskutočnila medzinárodná konferencia mladých vedcov  “The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016)”. Prírodovedeckú fakultu UPJŠ  reprezentovali siedmi účastníci

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Dňa 4. marca 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnilo otvorenie nového, Bádateľského  laboratória. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská.