hľadaj
Dnes je 22.05.2015, sviatok/meniny Júlia Juliana

Aktuality

Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 2015-2019

Akademickým senátom UPJŠ dňa 14. 05. 2015 bol zvolený...

viac
Oznámenie o výsledkoch volieb kandidáta na dekana

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom riadnom zasadnutí dňa 06. 05. 2015 v súlade so „Zásadami volieb kandidáta na dekana fakulty“ zvolil za kandidáta na dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

viac
Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v rámci súťaže Vedec roka SR 2014 stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014. Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.
V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ.

viac
Cena primátora mesta Košice

Dňa 7. mája 2015 odovzdal na slávnostnom ceremoniáli v Historickej radnici primátor mesta Košice Richard Raši Cenu mesta KošiceCenu primátora mesta Košice viacerým významným osobnostiam z kultúry, športu aj samosprávy. Medzi ocenenými bol i prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

viac
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2015/2016

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2015/2016. Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do  12. 06. 2015.

viac
6. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike

V dňoch 14.15. mája 2015 sa na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnil 6. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike, na ktorej svoje práce prezentovali študenti z viacerých fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky

viac
Okná CERN-u dokorán

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), Ústavom fyzikálnych vied SAV a Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE organizuje dňa 28. 05. 2015 popularizačnú akciu pre stredné školy s názvom: Okná CERN-u dokorán.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasti molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasti molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva na praktické kurzy – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl v dňoch 18. - 22. mája 2015. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 20.05.2015