hľadaj
Dnes je 04.03.2015, sviatok/meniny Kazimír

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Záujemcom o štúdium na PF UPJŠ stačí podať iba elektronickú prihlášku

Elektronickú prihlášku na štúdium, bez povinnej papierovej, prijíma na nový ak. rok na Slovensku iba Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  Týkať sa to však bude len uchádzačov, ktorí poskytnú známky zo strednej školy cez elektronickú žiacku knižku...

viac
Stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ – dňa 11. marca 2015

AS PF UPJŠ a Vedenie PF UPJŠ pozývajú zamestnancov a študentov fakulty na stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ. Stretnutie sa uskutoční dňa 11. marca 2015 o 14.00 h v aule RB0A5 (M5)

viac
Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ a AS PF UPJŠ

voľby zástupcov PF UPJŠ do AS UPJŠ (2015-2019) / Zoznam navrhovaných kandidátov
voľby zástupcov do ZČ PF UPJŠ do AS PF UPJŠ (2015-2019) / Zoznam navrhovaných kandidátov
voľby zástupcov do ŠČ PF UPJŠ do AS PF UPJŠ (2015-2017) / Zoznam navrhovaných kandidátov
AKTUALIZOVANÉ

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasť NMR

Školiace pracovisko pre oblasť NMR Vás pozýva v dňoch 10. - 11. 03. 2015 na kurz Školy NMR III 1. časť. Garantom školiaceho pracoviska je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

viac
Škola na dotyk Univerzita

V rámci projektu Škola na dotyk Univerzita, získala UPJŠ v Košiciach tabletovú učebňu Samsung, pre prípravu budúcich učiteľov. Riešiteľský kolektív projektu za PF UPJŠ, ktorého vedúcim koordinátorom je doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., v spolupráci so zadávateľom projektu, n.o. Edulab, Bratislava, pripravili pre študentov medziodborového a učiteľského štúdia bezplatné školenie zamerané na využívanie tabletov vo vzdelávaní.

viac
Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Jochenovi HARANTOVI z TU Ilmenau v Nemecku

V stredu 25. februára 2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ UPJŠ v Košiciach Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochenovi Harantovi z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku

viac
Výsledky výskumu kolektívu vedcov z Katedry botaniky ÚBEV PF UPJŠ

Kolektív vedcov z Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ, pod vedením prof. RNDr. Pavla Mártonfiho, PhD., svojím objavom zverejneným v prestížnom časopise Plant Systematics and Evolution, ukončil príbeh endemitu rumenica turnianska (Onosma tornensis) a tým jednoznačne potvrdil hypotézu o jeho prirodzenom spôsobe rozšírenia.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 03.03.2015