hľadaj
Dnes je 25.10.2014, sviatok/meniny Aurel

Aktuality

Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva v dňoch 29. - 30. októbra 2014 na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac
Cena za najlepší posterový príspevok

V dňoch 8. až 10. októbra 2014 sa v Royal Botanic Gardens, Kew, Jodrell Laboratory konala medzinárodná konferencia Spoločnosti pre biológiu nízkych teplôt pri príležitosti 50. výročia jej založenia, ktorej sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Na tomto významnom podujatí bola udelená cena za najlepší posterový príspevok RNDr. Kataríne Bruňákovej, PhD., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

viac
Prémie Literárneho fondu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR  udelil doc. Mgr. Vasiľovi Andruchovi, CSc. (Ústav chemických vied) Prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy, ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za obdobie rokov 2011-2013. Za najlepšie práce ŠVK v ak. r. 2013/2014 boli ocenení aj študenti PF UPJŠ v Košiciach.

viac
Doktorandi majú možnosť prezentovať sa

V dňoch 9. a 10. septembra 2014 sa v Košiciach uskutočnil 9. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), ktorý sa radí medzi popredných veterinárnych fyziológov.

viac
10 rokov činnosti Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ

Dňa 30. 09. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnil seminár k 10. výročiu vzniku CCV PF UPJŠ, na ktorom boli účastníci a pozvaní hostia oboznámení s históriou jeho vzniku, vzdelávacími aktivitami, ...

viac
Noc výskumníkov 2014 – festival vedy

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR organizovali už 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku s názvom Noc výskumíkov, ktorý sa konal paralelne v 33 štátoch Európy.

viac
Úvodné sústredenia študentov I. ročníka

V rámci projektu IRES – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť sa začiatkom akademického roka (september/október) organizujú trojdňové úvodné sústredenia študentov I. ročníka, ako súčasť predmetu Úvod do štúdia prírodných vied.

viac
Cena rektora udelená v roku 2014

Pri príležitosti slávnostného otvorenia nového akademického roka 2014/2015 bola v súlade s ustanoveniami Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu udelená Cena rektora prof. RNDr. Viliamovi Geffertovi, DrSc., za získanie viacerých prelomových vedeckých výsledkov a významnú publikačnú činnosť v oblasti teoretickej informatiky.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 24.10.2014