hľadaj
Dnes je 29.03.2015, sviatok/meniny Miroslav

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Záujemcom o štúdium na PF UPJŠ stačí podať iba elektronickú prihlášku

Elektronickú prihlášku na štúdium, bez povinnej papierovej, prijíma na nový ak. rok na Slovensku iba Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  Týkať sa to však bude len uchádzačov, ktorí poskytnú známky zo strednej školy cez elektronickú žiacku knižku...

viac
Študentská vedecká konferencia 2015

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

viac
Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UPJŠ - Zoznam navrhovaných kandidátov

zástupcov zamestnaneckej časti PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 sú vyhlásené na 1. apríla 2015 Aktualizované

viac
11th International Particle Physics Masterclasses

V rámci medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“ sa dňa 24. marca 2015 na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční už 11. ročník International Particle Physics Masterclasses 2015. Podujatie bude realizované ako príspevok UPJŠ v Košiciach k Medzinárodnému roku svetla

viac
Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiadala v piatok 13. marca 2015 v poradí 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.  

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasť NMR

Školiace pracovisko pre oblasť NMR vás pozýva v dňoch 23. - 25.03.2015 na kurz „Škola NMR III 2. časť“. Garantom školiaceho pracoviska je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva dňa 27. 03. 2015 na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 27.03.2015