hľadaj
Dnes je 19.04.2014, sviatok/meniny Jela

Aktuality

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2014/2015

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2014/2015

viac
Študentská vedecká konferencia 2014

ŠVK 2014  sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní vo štvrtok dňa 24. apríla 2014 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9.

viac
Prírodovedecké dni 2014

Dekan PF UPJŠ srdečne pozýva zamestnancov a študentov fakulty na výlet do prírody a ďalšie podujatia, ktore sa uskutočnia v rámci Prírodovedeckých dni 2014

viac
Rektorské voľno

Rektor UPJŠ udeľuje študentom na univerzite pri príležitosti veľkonočných sviatkov rekorské voľno  dňa 22. apríla 2014

viac
Udelenie vedeckej hodnosti doktora vied

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2014 udelila doc. RNDr. Rastislavovi Vargovi, PhD. (Ústav fyzikálnych vied) hodnosť doktora fyzikálnych vied – DrSc.

viac
Masterclasses – Hands On Particle Physics

Od 12. marca do 12. apríla 2014, počas medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“, bude vyše 10000 študentov skúmať tajomné stopy elementárnych častíc. Vo viac ako 200 univerzitách a vedeckých ústavoch z 40 štátov Európy, Afriky a Ameriky budú mať možnosť študenti zažiť aktívne jeden výskumný deň.

viac
Nové fyzikálne laboratóriá z projektu EXTREM II už slúžia svojmu účelu

Prorektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. J. Černák, CSc., člen predsedníctva SAV prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. a riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. A. Feher, DrSc. prestrihli pásku pri slávnostnom otvorení 4 nových fyzikálnych laboratórií v budove Park Angelinum 9.

viac
Osobnosť UPJŠ ocenená Veľkou medailou sv. Gorazda

Profesor Jendroľ z PF UPJŠ prevzal dňa 28. 03. 2014 z rúk ministra školstva ocenenie za dlhoročnú tvorivú a pedagogickú prácu vo vysokom školstve ...

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 16.04.2014