hľadaj
Dnes je 05.08.2015, sviatok/meniny Hortenzia

Aktuality

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2015/2016

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie dodatočného prijímacieho konania na dennú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2015/2016 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: Diskrétna matematika a Fyzika kondenzovaných látok

viac
Prezident SR vymenoval rektora UPJŠ v Košiciach

Dňa 14. 07. 2015 prevzal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. z rúk prezidenta SR Andreja Kisku menovací dekrét za rektora UPJŠ v Košiciach s účinnosťou od 22. 08. 2015

viac
Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2015/2016

výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium, počet bodov potrebných na prijatie, pokyny k zápisu, pokyny k ubytovaniu... aktualizované

viac
Historicky prví absolventi Certifikovaných interdisciplinárnych blokov

Dňa 30. 06. 2015 sa v Historickej aule uskutočnilo slávnostné odovzdanie Certifikátov UPJŠ prvým 106 absolventom Certifikovaných interdisciplinárnych blokov.

viac
Dva vedecké tímy na PF UPJŠ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, zverejnila dňa 16. júna 2015 výsledky vyhodnotenia návrhov špičkových vedeckých tímov v rámci pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. 

viac
Menu akademického roka 2015/2016

Milí študenti, máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov a ľahšie sa uplatníte na trhu práce? Práve pre Vás sme opätovne pripravili Menu akademického roka 2015/2016.

viac
Úspech študentov PF UPJŠ na Česko – Slovenských konferenciách ŠVOČ v informatike a didaktike informatiky

V dňoch 27. – 29. 5.2015 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave konal 16. ročník Česko – Slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike. Vyhlasovateľom súťaže boli Slovenská matematická spoločnosť JSMF a Česká matematická spoločnosť JČMF. K oceneným študentom sa zaradili aj dvaja naši študenti Štefan Bocko (2. miesto) a Miroslav Opiela (3. miesto)

viac
Prednášky expertov z CERN-u

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), Ústavom fyzikálnych vied SAV a Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE zorganizoval dňa 28. 05. 2015 na pôde univerzity popularizačnú akciu pre stredné školy s názvom: Okná CERN-u dokorán.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 04.08.2015