hľadaj
Dnes je 01.04.2015, sviatok/meniny Hugo

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Záujemcom o štúdium na PF UPJŠ stačí podať iba elektronickú prihlášku

Elektronickú prihlášku na štúdium, bez povinnej papierovej, prijíma na nový ak. rok na Slovensku iba Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  Týkať sa to však bude len uchádzačov, ktorí poskytnú známky zo strednej školy cez elektronickú žiacku knižku...

viac
Veľkú medailu sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo prevzal prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Juraj Draxler 26. marca 2015 v Bratislave za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve.

viac
Rektorské voľno

pre študentov UPJŠ pri príležitosti veľkonočných sviatkov

viac
Študentská vedecká konferencia 2015

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac
Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UPJŠ - Zoznam navrhovaných kandidátov

zástupcov zamestnaneckej časti PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 sú vyhlásené na 1. apríla 2015 Aktualizované

viac
11th International Particle Physics Masterclasses

V rámci medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“ sa dňa 24. marca 2015 na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční už 11. ročník International Particle Physics Masterclasses 2015. Podujatie bude realizované ako príspevok UPJŠ v Košiciach k Medzinárodnému roku svetla

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 31.03.2015