hľadaj
Dnes je 28.11.2014, sviatok/meniny Henrieta

Aktuality

Škola progresívnych magnetických materiálov

Laboratórium feromagnetizmu Vás pozýva v dňoch 8. – 10. 12. 2014 na kurz – Školy progresívnych magnetických materiálov I, pozostávajúcu z cyklov odborných prednášok a praktických cvičení v oblasti prípravy a charakterizácie moderných magnetických materiálov.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac
Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva

Dňa 27. 11. 2014 o 14.00 h sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo prijatie študentov dekanom PF UPJŠ, ktorí v ak. r. 2013/2014 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali fakultu v oblasti vedy a športu, alebo aktívne prispeli k rozvoju fakulty.

viac
PF UPJŠ sa opäť umiestnila v špičke slovenských prírodovedeckých fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013.

viac
50. výročie založenia Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ

História Katedry jadrovej fyziky sa začala písať v roku 1964. Katedra vznikla na základoch Rádioizotopového strediska (doc. J. Dubinský, Ing. M. Karabová a Ing. J. Karaba) dislokovaného z Vysokej školy technickej na novovzniknutú Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J. Šafárika.

viac
„INÉ CESTY“ – festival zodpovedného cestovania (ekologický turizmus)

V dňoch 28. a 29. novembra 2014 sa na pôde fakulty (Aula prof. Prasličku – RB0A5- M5) uskutoční  už 8. ročník festivalu Iné cesty, ktorý za podpory PF UPJŠ organizuje Občianske združenie SOSNA.  

viac
Krajské kolo súťaže ZENIT

Dňa 3. decembra 2014 sa na Ústave informatiky PF UPJŠ v Košiciach uskutoční krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní a webdizajne študentov stredných škôl a gymnázií Košického a Prešovského kraja.

viac
Prezident SR vymenoval vysokoškolských profesorov

Dňa 19. novembra 2014 prezident Slovenskej republiky vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov. Medzi tieto osobnosti sa zaradili aj traja zamestnanci UPJŠ, z toho dvaja z Prírodovedeckej fakulty, z Ústavu fyzikálnych vied.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 28.11.2014