hľadaj
Dnes je 31.01.2015, sviatok/meniny Emil

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Deň otvorených dverí - 6. február 2015

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 06. 02. 2015  v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií. 

viac
Informačný deň Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020

Úrad vlády SR v súvislosti s blížiacou sa 1. výzvou programu nadnárodnej spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020 organizuje Národný informačný deň Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2015 o 9:00 hod.

viac
Výzva – 2% z dane

Milé kolegyne, kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou podporiť činnosť fakulty prostredníctvom Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC, ktoré úzko spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

viac
Stretnutie dekana PF UPJŠ s bývalými zamestnancami pri príležitosti ich životného jubilea

Dňa 28. januára 2015 sa na pôde dekanátu fakulty uskutočnilo spoločenské posedenie dekana fakulty s jubilantmi, bývalými zamestnancami PF UPJŠ, ktorí v roku 2014 oslávili významné životné jubileum 70, 75, 80 a 85 rokov veku. Na stretnutie boli pozvaní i dlhoroční zamestnanci, ktorí v decembri 2014 ukončili pracovný pomer.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasť elektrochemických a chromatografických metód

Školiace pracovisko pre oblasť elektrochemických a chromatografických metód Vás pozýva v dňoch 02 - 13. 02. 2015 na Kurzy pokročilej elektrochémie, nanotechnológií a chromatografie. Garantom školiaceho pracoviska je doc. RNDr. Renáta Oriňaková,  PhD.

viac
CELIM – bunkové zobrazovanie na medzinárodnej úrovni

V tohtoročnom vydaní Newsletteru Scope   je  uvedený rozhovor s koordinátorom významného projektu 7. RP EU prof. Pavlom Miškovským vedúcim  Katedry biofyziky a vedúcim Centra Interdisciplinárnych Biovied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

viac
Informačné dni k Výzve 2015 Erasmus+

SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné semináre k Výzve 2015 s dôrazom na Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 30.01.2015