hľadaj
Dnes je 28.04.2015, sviatok/meniny Jarmila

Aktuality

Science Fest 2015: ŠVK – vyhlásenie výsledkov, ŠTRK

Dňa 22. apríla 2015 sa v rámci Prírodovedeckých dní uskutočnil tretí ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za podpory Vedenia PF UPJŠ. Jeho súčasťou bolo fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie

viac
Predvolebné zhromaždenie

akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach je zvolané na 6. mája 2015 o 14:00 h

viac
Voľby kandidáta na dekana

 Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú vyhlásené na 06. 05. 2015

viac
Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora

AS UPJŠ vyhlásil voľbu kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na deň 14. mája 2015

viac
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2015/2016

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2015/2016. Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do  12. 06. 2015.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre biomonitoring znečistenia životného prostredia

Školiace pracovisko pre biomonitoring znečistenia životného prostredia Vás pozýva na kurz – Biomonitoring znečistenia životného prostredia. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

viac
Veľkú medailu sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo prevzal prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Juraj Draxler 26. marca 2015 v Bratislave za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve.

viac
Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiadala v piatok 13. marca 2015 v poradí 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.  

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 27.04.2015