UPJŠUPJŠ
AIS2

Aktuality

Podľa hodnotenia ARRA sa PF UPJŠ opäť zaradila medzi trojicu najlepších VŠ prírodovedného zamerania na Slovensku v roku 2015

Podľa hodnotenia ARRA sa PF UPJŠ opäť zaradila medzi trojicu najlepších VŠ prírodovedného zamerania na Slovensku v roku 2015

Podľa najnovšieho jedenásteho hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku Akademickou rankingovou a rantingovou agentúrou ARRA sa PF UPJŠ opakovane umiestnila na druhom mieste v skupine fakúlt prírodovedného zamerania.

START - UP  SPACE – neformálne stretnutia k tvorbe podnikateľského zámeru

START - UP SPACE – neformálne stretnutia k tvorbe podnikateľského zámeru

Dňa 3. decembra 2015 (štvrtok)  sa uskutoční tretie neformálne stretnutie, určené študentom i zamestnancom PF UPJŠ, ktorí uvažovali či uvažujú vytvoriť svoj vlastný start-up projekt. Hosťom stretnutia bude  MUDr. Tomáš Bel, riaditeľ spoločnosti Exisport.

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva

Dňa 16. 11. 2014 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo prijatie 22 študentov dekanom PF UPJŠ,  ktorí  v ak. r. 2014/2015 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali fakultu v oblasti vedy alebo aktívne prispeli k rozvoju fakulty. 

Vykonanie atestácií pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ

Vykonanie atestácií pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka možnosť prihlásiť sa vykonanie prvej a druhej atestácie z predmetov biológia, chémia, fyzika, geografia, matematika a informatika.

Výsledky doplňujúcich volieb

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcov do AS PF UPJŠ za ZČ AO ÚFV na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ zo dňa 4.11. 2015

Pedagogická konferencia

Pedagogická konferencia

Dňa 10. novembra 2015 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnila Pedagogická konferencia, ktorá bola  venovaná problematike kvality VŠ vzdelávania, kvalite prichádzajúcich študentov, tomu čo ich ovplyvňuje pri výbere VŠ i ako uvažujú o výbere študijného odboru.

Scientix seminár – podpora STEM vzdelávania

Scientix seminár – podpora STEM vzdelávania

Dňa 05. 11. 2015 sa na pôde fakulty uskutočnil Scientix seminár, ktorý v spolupráci s Národným kontaktným bodom Scientix na Žilinskej univerzite (NKB Scientix) zorganizovala PF UPJŠ v Košiciach.  Cieľom seminára bolo predstaviť iniciatívu Scientix, služby a aktivity na podporu STEM vzdelávania, prezentovať úspešné projekty zamerané na  jeho inováciu a zatraktívnenie.

NFA 2015 - 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o nanomateriáloch a nanotechnológiách

NFA 2015 - 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o nanomateriáloch a nanotechnológiách

V dňoch 26. – 28. októbra 2015 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o nanomateriáloch a nanotechnológiách pod názvom Nanomaterials: Fundamentals and Applications NFA 2015, ktorého organizátormi boli Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ a Slovenská chemická spoločnosť.

Udelenie Bronzovej medaily PF UPJŠ Prírodovednému odboru Východoslovenského múzea v Košiciach

Udelenie Bronzovej medaily PF UPJŠ Prírodovednému odboru Východoslovenského múzea v Košiciach

Východoslovenské múzeum so sídlom v Košiciach je jedným z najvýznamnejších a najstarších múzeí na Slovensku. Začiatkom októbra si pripomenulo 60. výročie vzniku svojho Prírodovedného odboru. Pri tejto príležitosti mu bola udelená Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Študentské pomocné vedecké sily – nová výzva

Študentské pomocné vedecké sily – nová výzva

Vedenie PF UPJŠ ponúka študentom možnosť uchádzať sa o ďalšie dve pozície študentskej pomocnej vedeckej sily, ktoré budú financované z externých zdrojov, poskytnutých spoločnosťou GlobalLogic.

Účasť zamestnancov Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky na testovaní softvérového komponentu  ARC-CE.

Účasť zamestnancov Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky na testovaní softvérového komponentu ARC-CE.

Začiatkom októbra tohto roku v čínskom Národnom superpočítačovom centre/National Supercomputer Center  ocenila Čínska akadémia vied superpočítačové aplikácie z oblasti verejného výskumu. Medzi ocenenými aplikáciami bola aj aplikácia “Monte Carlo simulácie pre experiment ATLAS (CERN)“.

Prémie Literárneho fondu

Prémie Literárneho fondu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil, na základe odporúčania odborných porôt, na svojom zasadnutí dňa 24. 09. 2015 prémie za najlepšie práce ŠVK v ak. r. 2014/2015

Európska noc výskumníkov 2015 – festival vedy

Európska noc výskumníkov 2015 – festival vedy

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR zorganizovala už 9. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku s názvom Európska noc výskumníkov.

65. výročie založenia Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

65. výročie založenia Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Botanická záhrada bola založená v máji 1950 v areáli bývalého Komenského ústavu na Komenského ulici. Hlavným iniciátorom, organizátorom a entuziastom vzniku botanickej záhrady v Košiciach bol doc. Dr. Jozef Rácz, ktorý sa stal aj jej prvým riaditeľom.

Seminár doktorandov venovaný akademikovi Kolomanovi Boďovi

Seminár doktorandov venovaný akademikovi Kolomanovi Boďovi

V dňoch 8. a 9. septembra 2015 sa v Košiciach konal jubilejný 10. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu. Doktorandi pred odbornou porotou a kolegami prezentovali vlastné aktivity a výsledky svojho výskumu.

Americká spoločnosť eZuce Inc. uzatvorila dohodu o partnerstve s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Americká spoločnosť eZuce Inc. uzatvorila dohodu o partnerstve s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

"eZuce Labs na UPJŠ" v Košiciach sa stáva novou adresou inovácie produktu Viewme, ktorý je špičkou vo svojej oblasti. eZuce Inc., poskytovateľ otvorených vizuálnych kolaborácii a riešení unifikovanej komunikácie (UC) pre firmy a poskytovateľov služieb, dňa 15.septembra 2015 oznámil, že uzatvára dohodu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zamestnankyňa fakulty ocenená prémiou Literárneho fondu

Zamestnankyňa fakulty ocenená prémiou Literárneho fondu

V súťaži Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo, ktorú vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu v Bratislave, získala II. miesto v kategórii prírodné a lekárske vedy RNDr. Eva Vranová, PhD.

Vzdelávanie doktorandov I. ročníka

Vzdelávanie doktorandov I. ročníka

Novoprijatí doktorandi všetkých odborov doktorandského štúdia na PF UPJŠ absolvovali, pred začatím nového akademického roka 2015/2016, pilotné vzdelávanie venované vybraným témam vysokoškolskej didaktiky.