UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam


 Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe § 22 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výsledkami hlasovania členov Rady Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ v Košiciach zo dňa 21.12.2006 bol rektorom UPJŠ v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 2007 poverený výkonom funkcie dekana novozriadenej Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Pri výkone tejto náročnej a zodpovednej funkcie mu želáme pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.
       

        

Posledná aktualizácia: 26.08.2008