UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno

    Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

u d e ľ u j e

pri príležitosti
Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

R E K T O R S K É
V O Ľ N O

študentom a učiteľom UPJŠ

dňa 2. novembra 2007.


V uvedenom čase sa nekoná výučba.

Posledná aktualizácia: 26.08.2008