UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podujatia

TOEFLiBT, TOEIC, TFI, WiDaF

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s EDUCATIONAL TESTING SERVICE a Katedra anglistiky a amerikanistiky, ako člen siete EPA, ponúka nasledujúce testy...

Posledná aktualizácia: 10.09.2019