UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky volieb

Zvolení zástupcovia do AS UPJŠ v Košiciach

 

 

Zamestnanecká časť:

PaedDr.  Imrich STAŠKO

Študentská časť:

Jana ČERVEŇANSKÁ-LAKATOŠOVÁ


V Košiciach 24.10.2007

 

 

Mgr. Alena Buková, PhD.
predsedníčka
VaMK pre voľby
do AS UPJŠ na UP UPJŠ

Posledná aktualizácia: 26.08.2008