UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Minister školstva SR navštívil UPJŠ v Košiciach


Minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj navštívil dňa 4. apríla 2008 v rámci svojej pracovnej cesty na východné Slovensko Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay prijal na pôde Rektorátu UPJŠ ministra školstva SR Jána Mikolaja, ktorý pricestoval v sprievode hovorkyne MŠ SR D. Špankovej. Na stretnutí sa zúčastnili prorektori UPJŠ prof. J. Černák, doc. J. Imrich, doc. J. Ferjenčík, prof. J. Kovaľ a Ing. S. Benčo, poverený zastupovaním kvestora. Vedenie našej univerzity predložilo ministrovi školstva informácie o pripravovaných rozvojových projektoch UPJŠ a o zámeroch vybudovania biomedicínskeho centra. Minister školstva informoval o pripravovaných výzvach v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. V rámci programu navštívil minister školstva priestory bývalej Krajskej detskej nemocnice v Košiciach a Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach.

Tlačová informácia MŠ SR

Fotogaléria MŠ SR 


 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009