UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

88. zasadnutie SRK sa uskutočnilo na UPJŠ v Košiciach

Počas 25. a 26. apríla 2019 sa stretli rektorky a rektori slovenských univerzít a vysokých škôl na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva a legislatívnych zmenách, týkajúcich sa riadenia kvality, sústavy študijných odborov a posilnenia kapacít v oblasti výskumu a vzdelávania. Osobitne boli prerokované dve oblasti: občianska zodpovednosť študentov v eurovoľbách a otvorená veda a otvorený prístup.

Súčasťou zasadnutia SRK bolo aj kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla 2019 od 14. hodiny v aule na Kostlivého ulici. Cieľom kolokvia bolo informovať vedenia vysokých škôl o politikách otvorenej vedy a otvoreného prístupu a diskutovať o súčasných možnostiach vysokých škôl a potrebných zmenách. Účastníci mali možnosť diskutovať so zodpovednými odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií SR a zástupcom SRK v pracovnej komisii Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe alebo v článku TERAZ.SK
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021