UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

88. zasadnutie SRK sa uskutoční na UPJŠ v Košiciach

    V dňoch 25. a 26. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa uskutoční 88. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Jeho súčasťou bude aj kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 od 14. hodiny v aule na Kostlivého ulici. Cieľom kolokvia je informovať vedenia vysokých škôl o politikách otvorenej vedy a otvoreného prístupu a diskutovať o súčasných možnostiach vysokých škôl a potrebných zmenách. Účastníci budú mať možnosť diskutovať so zodpovednými odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií SR a zástupca SRK v pracovnej komisii Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0 zase priblíži účastníkom tému otvorenej vedy v európskom priestore.

    Súčasťou programu riadneho rokovania okrem vnútornej agendy SRK bude aj diskusia o informačnej kampani zameranej na zvýšenie účasti študentov na májových eurovoľbách. Rektori budú taktiež diskutovať o financovaní projektov univerzít s veľvyslancom s osobitným poslaním pre finančné mechanizmy Františkom Kašickým.

Viac informácií o programe kolokvia nájdete na webe SRK.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021