UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach si pripomenula Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

11. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Na tento významný deň, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cieľom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť vo vede, upriamuje svoju pozornosť čoraz viac svetových a európskych organizácií. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nebola výnimkou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede sa v pondelok 11. februára 2019 o 15. hodine uskutočnilo neformálne stretnutie rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. s profesorkami pôsobiacimi na univerzite.

“Úprimne sa teším tomuto stretnutiu. Na univerzite máme medzi študentkami úžasné vedecké talenty, naše dámy pracujúce v pozíciách vysokoškolských pedagógov i vedeckých pracovníčok odvádzajú úctyhodný výkon, ktorý si zasluhuje rešpekt a obdiv. Teším sa, že viaceré ukázali, že vedia na seba zobrať zodpovednosť za vedenie pracovísk, či vedeckých tímov,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Oslavy Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede organizuje každoročne UNESCO v spolupráci s partnermi a inštitúciami, ktoré podporujú prístup a účasť žien a dievčat na vedeckej činnosti. Napriek mnohým významným prínosom, ktoré ženy dosiahli v oblasti vzdelávania a vedy v posledných desaťročiach, je ich zastúpenie vo svete značne nerovnomerné. Podľa aktuálnych informácií štatistického úradu UNESCO Institute of Statistics majú ženy menej ako 30% zastúpenie medzi svetovými výskumníkmi. Na Slovensku sa venuje vede viac žien ako je celosvetový priemer, a to 42%, čo je najviac z krajín V4. Oproti svetovému a slovenskému meradlu pôsobí na UPJŠ v Košiciach vo vede viac žien ako mužov, a to 51%.

“Cítim sa mimoriadne poctená pozvaním pána rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a zvlášť pán rektor vždy nezištne podporovali iniciatívy v budovaní kariérnych perspektív a postupov nadaných vedeckých pracovníčok v akademickej i výskumnej sfére na UPJŠ v Košiciach. Dnes sú ženy skvelé matematičky, biologičky, chemičky, vedkyne aj vo funkciách s rozhodovacími právomocami. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede má motivovať a netreba váhať. Ak chceme, treba sa vydať na túto cestu. Všetkým im držím palce,” uviedla prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., ktorá prijala pozvanie na neformálne stretnutie v budove Minerva pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede.

Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021