UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

QS World University Rankings: EECA Region 2022

    Aktuálne výsledky rebríčka QS World University Rankings: EECA Region 2022 poukázali na výrazný posun Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá si oproti minuloročnému umiestneniu polepšila o 20 miest a zaujala vynikajúcu 126. pozíciu. QS EECA University Rankings je zverejňovaný od roku 2014, pričom metódy posudzovania zachovávajú kľúčové ukazovatele globálneho hodnotenia prispôsobené regiónu. Podľa uvedeného rebríčka hodnotenie našej alma mater poradenskou a konzultačnou spoločnosťou Quacquarelli Symonds Limited zohľadňovalo:

  • Akademickú reputáciu
  • Renomé univerzity medzi zamestnávateľmi
  • Podiel študentov na akademického pracovníka
  • Podiel zamestnancov, ktorí dosiahli najvyššiu úroveň vzdelania v odbore
  • Počet citácií v popredných databázach
  • Počet prác na jednotlivých fakultách
  • Mieru medzinárodnej otvorenosti výskumnej spolupráce
  • Atraktivitu univerzity pre medzinárodných akademikov
  • Atraktivitu inštitúcie pre zahraničných študentov
  • Web impact – efektívnosť využívania nových technológií

    Najlepšie bodové ohodnotenie získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v oblastiach atraktivity pre zahraničných študentov (84,4/100), miery medzinárodnej otvorenosti spolupráce (75,7/100) a množstva akademických prác na jednotlivých fakultách (46,1/100).

Posledná aktualizácia: 25.10.2022