UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach TIP-UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou k 4. 9. 2017 zriadila Technologický a inovačný park TIP-UPJŠ.  Cieľom zriadenia TIP-UPJŠ je rozvíjať aktivity predovšetkým v oblasti translačného výskumu vývoja nových technológií a prispieť tak k rozvoju Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  ako  modernej univerzity, ktorá stojí na synergii troch pilierov: vzdelávaní, vede a transfere technológií, s dôrazom na rozvoj  inovatívnej výučby, kapitalizovateľnej vedy a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych high-tech firiem.  

Poverený výkonom funkcie riaditeľa TIP-UPJŠ je prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Kontakt: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Telefón: +421 55 234 2244
E-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk
Administratívne sídlo TIP-UPJŠ: Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2.

Bližšie informácie...

Posledná aktualizácia: 24.04.2019