UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila svoje brány pre najmenších účastníkov

Obľúbená detská univerzita sa začala v pondelok 8. júla 2019 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Oproti projektom podobného charakteru bola Univerzita bez hraníc opäť koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelávania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopnosti a zručnosti. Deviateho ročníka detskej univerzity sa zúčastnilo 72 detí, z toho 10 detí z viacerých Centier pre deti a rodiny. 

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúkla UPJŠ v Košiciach zaujímavý program. V priebehu piatich dní spoznali malí nadšenci vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a Univerzitnej knižnice. Program bol doplnený o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov. K pestrosti popoludňajších športovo-animačných aktivít prispel výraznou mierou Ústav telesnej výchovy a športu. Deviaty ročník Univerzity bez hraníc bol oficiálne ukončený v piatok 12. júla 2019 slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity, na ktorej získali deti Diplom o absolvovaní projektu.  

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

O Univerzite bez hraníc zároveň informovali viaceré médiá. Reportáže a články o detskej univerzite nájdete napr.:
- na webe TASR
- INDEXMAG
- alebo TV KOŠICE


Posledná aktualizácia: 22.01.2021