UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ na EAIE 2019 v Helsinkách

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila výstavy a konferencie vzdelávania EAIE, ktorá sa tento rok konala vo fínskych Helsinkách, v termíne od 24. do 27.9. 2019. Na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 6200 účastníkov z 95 krajín sveta.

Našu univerzitu zastupovala prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. a pracovníčka referátu pre zahraničné vzťahy PhDr. Zuzana Szattlerová. Počas štyroch dní plných workshopov, prednášok a brainstormingu bol priestor na prezentáciu univerzity v stánku SAIA s názvom Study in Slovakia. Stretnutia s partnerskými univerzitami a potencionálnymi partnermi prebiehali v rušnej atmosfére tohto veľkolepého podujatia. Veríme, že naša aktívna účasť bude prínosom pre ďalší rozvoj spolupráce so zahraničnými univerzitami v rôznych oblastiach štúdia a vedeckého výskumu.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021