Prejsť na obsah

UPJŠ získala právo používať označenie „výskumná univerzita“

0minút, 25sekúnd

Ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová  podľa § 113ah, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) udelila Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa § 58a zákona.


Študuj na UPJŠ