UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Združenie V7 a SAV odsudzujú zľahčovanie plagiátorstva

    Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a Slovenská akadémia vied (SAV)  odsudzuje vyjadrenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, ktoré sa snažia bagatelizovať problém plagiátorstva.

    Tvrdenie, že každý študent si svoje štúdium zľahčuje, je urážkou tisícov študentov, ktorí v týchto dňoch na našich univerzitách obhajujú svoje poctivo napísané kvalifikačné práce. Zároveň dehonestuje prácu školiteľov, ktorí sa snažia svojich študentov viesť k postupnému osvojovaniu si základných princípov vedy; oponentov, ktorí trávia hodiny podrobným štúdiom prác a písaním posudkov; a komisií, ktoré komplexne posudzujú spôsobilosť  študentov.

    Akademický titul nemá byť ozdobou, ktorou si politici či podnikatelia zvyšujú svoj sociálny status. Mal by byť výsledkom tvrdej a poctivej výskumníckej práce. Mal by byť deklaráciou odhodlania zasvätiť svoj život disciplinovanému mysleniu.  Mal by byť znakom ochoty uprednostniť poctivé rozlišovanie empiricky overiteľných faktov od poloprávd, hoaxov či konšpirácií.

    Plagiátorstvo je parazitovaním na akademickom systéme. Tento problém je starý rovnako ako akadémia samotná, a vyskytuje sa aj na tých najkvalitnejších svetových univerzitách. Najlepším spôsobom, ako plagiátorstvo minimalizovať, je dôsledné a trpezlivo vysvetľovať princípy akademickej práce. Spolu s tým potrebujeme zaujímať nekompromisný prístup k presadzovaniu akademickej etiky už na úrovni seminárnych prác a študentov pripísaní kvalifikačných prác dôsledne viesť tak, aby kvalifikačná práca nebola len formalitou.

    V7 a SAV  týmto deklarujú odhodlanie ešte viac zlepšovať interné procesy s cieľom predchádzať plagiátorstvu. Zároveň vyzývame politikov, ktorí sa plagiátorstva dopustili, aby problém nezľahčovali, a vyvodili príslušné konzekvencie.

 

Signatári:

Miroslav Fikar, rektor STU
Klaudia Halászová, rektorka SPU
Jozef Jandačka, rektor UNIZA
Stanislav Kmeť, rektor TUKE
Jana Mojžišová, rektorka UVLF
Pavol Sovák, rektor UPJŠ
Pavol Šajgalík, predseda SAV
Marek Števček, rektor UK
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021