UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Záver novembra bude na UPJŠ v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje Školu používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019. Pokračovanie úspešnej tradície Zimnej školy synchrotrónového žiarenia z rokov 2011, 2013, 2014 a SFEL2017 a 2018 sa uskutoční od 24. do 28. novembra 2019 v Liptovskom Jáne. Jej cieľom je podporiť rast slovenskej výskumnej komunity v oblasti vysokoúčinných rentgenovských laserov, synchrotrónov a neutrónových zdrojov. SFEL školy sú preto navrhnuté tak, aby umožnili rýchly transfer poznatkov v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach mladej generácii výskumníkov a podporili vznik vedeckých tímov používateľov XFEL.

Školy SFEL2019 sa zúčastní 110 účastníkov z 11 štátov sveta. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí výskumníci, PhD. a magisterskí študenti. Interdisciplinárny charakter výskumu na týchto zdrojoch prepája fyziku, materiálový výskum, chémiu, biológiu, farmáciu, medicínske vedy a IT technológie.  V rámci programu vystúpia prednášatelia svetovej úrovne, vďaka čomu má aj tento ročník medzinárodný charakter.
Viac informácií nájdete na tomto mieste.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021