UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Delegovanie členov do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

Podľa čl. 14 ods.1 Volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady a čl. 4 ods. 4 Organizačného poriadku Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach boli do funkcie člena Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2019-2021 delegovaní títo študenti:

  • Bc. Mária Schwarzová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
  • Bc. Miroslav Vojtek, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
  • Bc. Ivan Vaňa, Právnická fakulta UPJŠ
     

 

V Košiciach 29.11. 2019

Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ

Posledná aktualizácia: 22.01.2021