Prejsť na obsah

UPJŠ zorganizovala Deň detí v Bernátovciach

4minút, 15sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila pre 20 detí z rodín v núdzi žijúcich v Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach zábavný program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.  Program zabezpečili študenti z Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Svoj deň oslávili deti v rôznych vekových kategóriách, ktoré so svojimi rodinami našli útočisko v Oáze v Bernátovciach, predčasne v pondelok 27. mája 2024 od 16.00 hod. V rámci programu sa hľadal poklad – deti súťažili v tímoch, ktoré plnili rôzne kreatívne a zábavné súťažné disciplíny. Najšikovnejší tím bol odmenený nájdeným pokladom, v ktorom UPJŠ venovala deťom sladkosti a slané pochutiny. Okrem iného deti dostali maľovanky, farbičky, balóny a hračky.

Matúš Bališčák, dobrovoľník a študent Lekárskej fakulty UPJŠ opísal svoju skúsenosť s deťmi z Oázy: „Vzhľadom na veľmi pozitívny vzťah k deťom som rád prijal úlohu korytnačky, ktorá mala pomôcť tímom pri hľadaní pokladu. Myšlienkou celého programu bolo nájsť a chytiť zvieratko, ktoré poklad ukradlo a získať od neho indíciu k jeho nájdeniu. Nie je nič krajšie, ako keď vidíte pokope toľko úprimnej detskej radosti, šťastia a súťaživosti. Ak sa vám podarí rozosmiať a zabaviť najmenších, je to pre vás najväčšia odmena. Nezáleží na tom, v akom prostredí a podmienkach vyrastajú, vždy vás dokážu obklopiť láskou, ktorá z detí prirodzene plynie. Práve deti sú tie, ktoré robia tento svet krajším, preto by sme im mali venovať našu pozornosť, niekoľkonásobne nám to vrátia.
Cítila som sa skvele, detičky mi svojimi aktivitami, nadšením a úprimným detským úsmevom urobili veľkú radosť. Rovnako ma potešil priateľský a prívetivý prístup obyvateľov a pracovníkov Oázy a ich ochota spolupracovať. Myslím si, že najväčším zmyslom podobných podujatí je priniesť deťom do života úsmev a radosť. Za nemenej dôležité považujem možnosť naučiť ich niečo nové, a to práve prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre nich pripravili. Podujatie pomohlo k rozvoju spolupráce a tímového ducha,“ doplnila Michaela Fedičová, dobrovoľníčka, ktorá študuje na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

V Oáze máme 14 rodín, z toho 28 detí v rôznych vekových kategóriách. Deti sa spolu hrajú, niekedy sa aj pohádajú, ako to býva. Hľadáme pre rodiny v núdzi nový a udržateľný domov, aby sa deti začlenili do bežného štandardu bývania a života, aby necítili tlak alebo strach, že u nás bývajú len dočasne a aby nepociťovali, že im niečo chýba v porovnaní s ostatnými,“ uviedol riaditeľ Oázy, rímskokatolícky kňaz a farár  Mgr. Peter Gombita. V útulku v Bernátovciach našlo strechu nad hlavou približne 350 ľudí. Od roku 2017 ubytováva aj rodiny s malými deťmi, pričom ich počet sa postupne zvyšuje. Rodiny bývajú buď v kontajnerových domoch, ktoré Oáze v roku 2017 poskytlo mesto Košice, alebo vo svojpomocne postavenom 4-bytovom murovanom dome, kde bývajú 4 rodiny s deťmi. „Momentálne prebieha stavba ďalšieho murovaného domu, ktorú realizujú učni zo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach. Zároveň pripravujeme projekt, ktorý by zabezpečil dôstojné bývanie pre 18 rodín. Študenti z UPJŠ svojím príchodom k nám ukázali deťom, že nie sú menejcenné, odstrkované alebo na okraji spoločnosti, pretože deti to veľmi citlivo vnímajú. Práve to je pre nich dôležité a to vnímam veľmi pozitívne,“ doplnil  Mgr. Peter Gombita.

Dňom detí s UPJŠ v Oáze sme nadviazali na úspešnú spoluprácu v rámci veľkonočnej zbierky potravín pre rodiny v núdzi, ktoré žijú v Bernátovciach. Zamestnanci a študenti univerzity prispeli 332 baleniami rôznych cestovín, 178 konzervami, 108 kilogramami ryže, 77 kilogramami múky, takmer 50 kilogramami strukovín, 26 litrami oleja a  ďalšími čerstvými potravinami na veľkonočný stôl (18 kilogramov údenín). Okrem potravín sa vyzbierali aj kozmetické a hygienické potreby. Riaditeľ Oázy Peter Gombita, ktorý osobne prevzal vyzbierané potraviny na pôde UPJŠ, ocenil túto iniciatívu. Potraviny pre obyvateľov Oázy zabezpečuje z viacerých zdrojov, z vlastnej farmy, z obchodných reťazcov a od sponzorov, každá pomoc je cenná a dokáže zlepšiť kvalitu života obyvateľov Oázy.


Študuj na UPJŠ