UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa celosvetovo uznávanému profesorovi medicíny

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola v pondelok 27. januára 2020 udelená čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” významnej osobnosti z oblasti medicíny prof. Maciejovi Banachovi z Medical University of Lodž v poľskej Lodži. Univerzita mu udelila čestný titul Dr. h. c v Historickej aule UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných hostí.

Profesor Maciej Banach sa tak stal v poradí 42. nositeľom čestného titulu Dr. h. c. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uvedená čestná vedecká hodnosť mu bola udelená na návrh Lekárskej fakulty UPJŠ ako uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UPJŠ pri príležitosti 70. výročia založenia LF UPJŠ a 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach.

„Je mi nesmiernou cťou, že mi bol dnes udelený titul Doctor honoris causa na vašej univerzite. Pre mňa to znamená aj veľkú zodpovednosť a povinnosť ďalšej usilovnej práce s cieľom propagovať vedu, najmä tú, ktorú zastupujem – preventívnu kardiológiu a lipidológiu, v Poľsku, v Európe, osobitne v jej strednej a východnej časti, a na celom svete,“ uviedol Dr. h. c. prof. MUDr. Maciej Banach, PhD.
 

Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe, v článku KOŠICE ONLINE, ako aj v článku KOŠICE:DNES.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021