UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na Informačný deň MŠVVaŠ SR v Košiciach


Informačný seminár Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

24. apríla 2019

v Aule Kostlivého UPJŠ v Košiciach
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021