Prejsť na obsah

Ani tento rok nechýbala Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ

1minút, 32sekúnd

V dňoch 11. až 16. júna 2018 sa konal, podobne ako predchádzajúce ročníky, v lone krásnej liptovskej prírody v Liptovskom Jáne 5. ročník celouniverzitného podujatia „Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ“. Tento rok sa vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ a vďaka podpore z interných zdrojov našej univerzity zúčastnilo tohto podujatia 50 doktorandov z našej univerzity a 13 zahraničných alebo domácich lektorov.

Cieľom podujatia bolo prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. V rámci odborného programu všetci zúčastnení doktorandi prezentovali doterajšie výsledky svojej vedeckej práce, odzneli dve prednášky zahraničných expertov a významní vedeckí odborníci z našej univerzity predniesli 11 plenárnych prednášok. Okrem toho zahraniční experti viedli workshopy na témy „What Every PhD Student Should Know” a  „Process Flow of a Publication in the High Ranked Journal – Case Study for Journal Economics Letters“. Súčasťou odborného programu podujatia bola takisto panelová diskusia s rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. v prítomnosti prorektoriek doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. a prorektorov prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. a prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc.

Aj tento ročník považovali zúčastnení za rovnako úspešný ako štyri predchádzajúce, keďže bol impulzom k nadviazaniu kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov a bol platformou na výmenu skúseností medzi zúčastnenými doktorandami.


Študuj na UPJŠ