UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach sa pripojila ku kampani #EUInvestInKnowledge

Ku kampani #EUInvestInKnowledge, ktorá vyzýva inštitúcie EÚ a ich lídrov zvýšiť financovanie výskumu a inovácií na európskej úrovni v novom viacročnom finančnom rámci (2021 - 2027), sa pripojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzity v Európe a ich zástupcovia žiadajú financovanie pre budúci program Horizont Európa minimálne na úrovni 120 miliárd eur.

Aktivitu iniciovala Európska asociácia univerzít spolu s ďalšími 14 európskymi asociáciami. Medzi signatármi je aj UPJŠ v Košiciach. Do kampane #EUInvestInKnowledge sa môžu zapojiť vysokoškolské inštitúcie, výskumné organizácie prostredníctvom online formulára na tejto webovej stránke.

„Na Slovensku sa objavujú názory, že nepotrebujeme, aby 45% alokácie EŠIF pre SR bolo venované programu budovania „Inteligentnej Európy“, že potrebujeme viac investovať do výstavby diaľnic ako do vedy, výskumu a inovácií. Našťastie, v EÚ sú aj názory, ktoré zabezpečia trvalú udržateľnosť kvality života a k tomu sa pridávame aj my,“ uviedol rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. k dôvodu pripojenia sa ku kampani.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente EUA #UnLockEUFuture - 11 dôvodov, prečo by mala Európska únia viac podporovať vedu a výskum. 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021