Prejsť na obsah

Kolégium rektora rokovalo s predstaviteľmi ministerstva školstva o príprave a princípoch výkonnostných zmlúv

1minút, 3sekúnd

Členovia kolégia rektora privítali 14. marca 2023 na pôde UPJŠ v Košiciach delegáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vedenú riaditeľom odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR Martinom Kanovským, ktorého sprevádzali ďalší členovia delegácie Ľuboš Kovács, vedúci oddelenia výkonnostných zmlúv vysokých škôl MŠVVaŠ SR, Daša Bombjaková, vedúca oddelenia metodiky a hodnotenia tvorivých činností MŠVVaŠ SR a Stanislav Lukáč, oddelenie výkonnostných zmlúv vysokých škôl.

Cieľom pracovného stretnutia bolo predstavenie princípov a zámerov výkonnostných zmlúv (ďalej len VZ) zo strany ministerstva školstva. VZ majú tvoriť súčasť inovovanej metodiky rozpisu štátnej dotácie vysokým školám od roku 2024. Po viac ako trojhodinovom rokovaní obe strany pozitívne zhodnotili konštruktívny dialóg k tejto dôležitej téme. Členovia akademickej obce UPJŠ sa môžu oboznámiť s princípmi VZ, časovým rámcom rokovania k VZ a merateľnými indikátormi v tematických okruhoch VZ prostredníctvom dvoch nasledujúcich prezentácií.

Prezentácia VZ 1
Prezentácia VZ 2


Študuj na UPJŠ