UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zvonárska ulica v Košiciach sa pod taktovkou Katedry histórie FF UPJŠ na jeden deň vrátila v čase do obdobia Slovenského štátu

Smutné udalosti, ktoré poznačili dejiny Európy v rokoch 1933 – 1945 si pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pripomenula aj Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá 5. mája 2016 na Zvonárskej ulici v Košiciach zorganizovala celodenný program.

Formou interaktívnej výstavy pozostávajúcej z 12 stanovísk vyskladaných z dobových fotografií, dobovej tlače a rekvizít priblížili pedagógovia a študenti návštevníkom obdobie Slovenského štátu. Budúci učitelia dejepisu ako komentátori v rámci svojich stanovísk interpretovali inštalované pramene a odpovedali záujemcom na otázky. Ponúkli tak svojim budúcim kolegom, učiteľom z praxe možnosť odučiť tieto citlivé témy namiesto nich. Témy ako fašizmus, Slovenský štát, či holokaust sú citlivé a vo vzdelávacom procese často nesprávne uchopené, čo spôsobuje predovšetkým u mladej generácie nezáujem, necitlivosť, nulovú senzibilitu na spoločenské dianie, dokonca orientáciu na extrémistické politické strany a hnutia. My, učitelia Katedry histórie a študenti, budúci učitelia dejepisu, by sme kolegom zo základných a stredných škôl s týmito témami radi pomohli a odbremenili ich aspoň v malej miere odnáročnej každodennej práce.

Zvonárska ulica sa tak na jeden deň premenila na ulicu zo 40. rokov 20. storočia. Koncept výstavy a jej interaktívny charakter zaujali predovšetkým študentov základných a stredných škôl, ktorí do Košíc pricestovali aj zo vzdialenejších miest a obcí. Výstavu tak navštívili napríklad žiaci z Margecian, Trebišova, či Sečoviec. Návštevníci mali možnosť zažiť vtedajšiu atmosféru v jeden bežný slnečný deň, ale aj ponurý osud židovského obyvateľstva odohrávajúci sa paralelne v synagóge priamo pred korzujúcou sa verejnosťou.

Interaktívna výstava Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach s názvom Kto bude ďalší? mala snahu na príklade uvedených historických udalostí poukázať na základné prejavy extrémizmu v spoločensko-politickom živote. Bola zameraná predovšetkým na rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí, ktorí sa prostredníctvom pripravených aktivít mali možnosť naučiť, že niektoré z uvedených prejavov sú v našej spoločnosti prítomné aj dnes. Aké dôsledky môže mať zdanlivo neškodný výrok, či nariadenie mohli zažiť na vlastnej koži.

Foto: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 04.05.2017