Prejsť na obsah

UPJŠ v Košiciach na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v austrálskom Perthe

1minút, 11sekúnd

V dňoch 4. – 8. marca 2024 sa konala medzinárodná konferencia a výstava organizovaná APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) v Perthe v Austrálii, na ktorej naši zástupcovia úspešne prezentovali štúdium, vedu a študentský život na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  UPJŠ na podujatí zastupovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a odborný asistent z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Na 17. konferencii a výstave APAIE PERTH AUSTRALIA organizovanej piatimi západoaustrálskymi univerzitami (Curtin University, The University of Western Australia, Murdoch University, The University of Notre Dame Australia a Edith Cowan University) sa zúčastnilo viac ako 2 500 delegátov prezentujúcich možnosti vysokoškolského štúdia po celom svete. Podujatie predstavovalo výborné príležitosti na nadväzovanie nových kontaktov a bilaterálne stretnutia s partnermi, pričom zástupcovia UPJŠ mali dohodnuté desiatky stretnutí otvárajúcich nové partnerstvá a možnosti.

Podľa slov pani prorektorky Slávky Tomaščíkovej bol o informácie týkajúce sa kvality výučby, výskumu a študentského života na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mimoriadne veľký záujem. Naši zástupcovia súčasne výrazne napomohli propagácii mesta Košice ako metropoly východného Slovenska, kde sa oplatí študovať a žiť.


Študuj na UPJŠ