Prejsť na obsah

Vzácna návšteva z Európskej akadémie vo Viedni

0minút, 47sekúnd

V piatok 6. októbra 2023 medzi 10. až 11. hodinou sme na UPJŠ privítali vzácnu návštevu z Európskej akadémie vo Viedni. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a prorektorka pre internacionalizáciu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prijali na pôde UPJŠ 24 hostí z Rakúska v Malom kongresovom centre v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ.

Po privítaní hostí na univerzite pani prorektorkou Tomaščíkovou predstavila pani prorektorka Ručinská našu univerzitu. Pani riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ (UNIPOC) Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. informovala o jeho aktivitách a význame pre našich študentov. Program pokračoval prehliadkou Rakúskej knižnice v sprievode jej pracovníčky pani Anny Gajdošovej, prehliadkou univerzitnej kaviarne a sídla UNIPOC-u v budove Minerva a priestorov historickej budovy Rektorátu UPJŠ v sprievode prorektorky Tomaščíkovej..

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ