Prejsť na obsah

Na UPJŠ sa rokovalo o výzvach vo vzdelávaní ukrajinských detí na Slovensku

1minút, 51sekúnd

Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 14. marca 2024 v malej kongresovej sále konalo rokovanie za okrúhlym stolom na tému „Výzvy vo vzdelávaní ukrajinských detí na Slovensku: neplnoletí študenti na vysokých školách v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, uplatnenie na trhu práce“. Podujatie organizoval Úrad komisára pre deti a UNICEF Slovensko. Rokovania sa zúčastnilo 40 účastníkov z radu zástupcov vysokých škôl (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove), zamestnávateľov (IT Valley Košice, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia), Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR, Digitálnej koalície, AmCham Slovensko a ďalších neziskových organizácií. Cieľom stretnutia bolo prezentovať podporu vzdelávania a príklady dobrej praxe na vysokých školách v Košickom a Prešovskom kraji, v rámci ktorých je koncentrácia študentov z Ukrajiny najvyššia, často aj neplnoletých.

Prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. oboznámila účastníkov s aktuálnou situáciou v oblasti vzdelávania a podpory študentov z Ukrajiny na UPJŠ: „Plénum zároveň analyzovalo možnosti a podporné nástroje pre mladých Ukrajincov nielen v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ale i v oblasti ich uplatnenia na trhu práce. UPJŠ je pri riešení predmetnej problematiky vnímaná ako inšpirujúca univerzita s prepracovaným systémom podpory ukrajinských študentov v oblasti vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre štúdium a pobyt.“

„Plénum pozitívne ocenilo BUDDY systém, ktorý bol na UPJŠ implementovaný, a činnosť Univerzitného poradenského centra. Zástupcovia ministerstva školstva vyzvali centrum k úzkej spolupráci na prezentovaní možností podporných aktivít pre iné vysoké školy na Slovensku,“ zhodnotila prínos stretnutia riaditeľka UNIPOC RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.

Záverom rokovania účastníci zhodnotili prínos stretnutia najmä v možnostiach nastavenia procesov kooperácie medzi jednotlivými inštitúciami.


Študuj na UPJŠ