UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Našej alma mater bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave

    Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. sa vo štvrtok 27. júna 2019 zúčastnil na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom prevzal od rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Pamätnú medailu udelenú Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave za doterajšiu produktívnu spoluprácu, nadštandardné vzťahy, rozvoj vedy, vzdelávania a pomoc pri napredovaní Univerzity Komenského v Bratislave. Oslavy stého výročia prvej a najväčšej slovenskej univerzity sa uskutočnili za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej, predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ďalších vzácnych hostí a okrem udelenia najvyšších ocenení univerzity bolo súčasťou programu aj uvedenie pamätnej striebornej zberateľskej mince a poštovej známky k výročiu založenia univerzity.

Zdroj: www.uniba.sk


Posledná aktualizácia: 22.01.2021