UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podpis Dohody o spolupráci s UK v Prahe

    Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekan LF UPJŠ, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., oficiálne navštívili Univerzitu Karlovu v Prahe dňa 26.5.2021. Vyvrcholením návštevy bol akt podpisu Dohody o Vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi UK a UPJŠ. V uvedenej Dohode obe strany deklarujú spoločný záujem o intenzívnejšiu medicínsku spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti, vrátane realizácie časti výučby, ako aj spoluprácu v liečebno-preventívnej oblasti v medzinárodnom kontexte a realizáciu vzájomne sa dopĺňajúcich činností.  Oboch predstaviteľov UPJŠ tiež prijal predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR – Mgr. Radek Vondráček. V priateľskom rozhovore sa venovali predmetu spolupráce UK a UPJŠ a  predseda poslaneckej snemovne ocenil spoluprácu pri spoločnej  výchove budúcich lekárov. Ako právnik sa živo zaujímal aj o tradíciu výchovy právnikov  na Právnickej fakulte UPJŠ. Počas služobnej cesty sa vyskytla príležitosť na stretnutie rektorov UK, UPJŠ a dekana LF UPJŠ s predsedom Národného akreditačného úradu ČR JUDr. Ivanom Barančíkom, PhD. Predmetom rokovania bola výmena skúsenosti s implementáciou Vnútorného systému kvality.


Posledná aktualizácia: 31.08.2021