Prejsť na obsah

Pracovné stretnutie EDIH Cassovium

0minút, 52sekúnd

Dňa 19.1.2023 sa v priestoroch UVP Technicom uskutočnilo pracovné stretnutie projektu EDIH Casssovium venované príprave realizačného plánu pre jednotlivé pracovné balíku projektu.

Cieľom projektu EDIH Cassovium je vybudovať Európske centrum digitálnych inovácií pôsobiace v regióne východného Slovenska, ktoré bude komerčným spoločnostiam a inštitúciám verejnej správy poskytovať expertné služby  v súvislosti s digitálnou transformáciou. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria partnerské organizácie: Technická univerzita v Košiciach (koordinátor projektu), UPJŠ a klaster Košice IT Valley.

Ambíciou UPJŠ je poskytovať hlavne služby v oblasti:

  • dátovej vedy
  • kybernetickej bezpečnosti
  • elektronizácie verejnej správy
  • elektronizácie podnikania a ochrany duševného vlastníctva
  • projektovej podpory.

Výzvou pre EDIH Cassovium je aj integrácia v rámci celoeurópskej siete.
Projekt je financovaný z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.


Študuj na UPJŠ