UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na prezentáciu ERC grantov

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na prezentáciu PhDr. Slávky Otčenášovej, M.A., PhD., vyslanej národnej expertky pri Európskej komisii (European Research Council Executive Agency – ERCEA), na tému ERC Grants for Frontier Research. Prezentácia sa uskutoční pod záštitou dekanky FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., dňa 1. apríla 2019 v čase od 16.00 do 17.30hod.

Miesto konania:
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, budova Platón (miestnosť AP2P4).

Prezentácia bude v slovenskom jazyku a je primárne určená pre doktorandov a vedeckovýskumných pracovníkov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v počiatočnom období ich vedeckej kariéry. Uvedené podujatie sa uskutoční v rámci implementácie projektu EK H2020-MSCA-ITN urbanHIST.

Plagát

Z kapacitných dôvodov je nutné svoju účasť registrovať na tomto linku.

Za organizačný tím:
Mgr. Katarína Hajduková
katarina.hajdukova@upjs.sk
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021