Prejsť na obsah

Prorektorka Ľudmila Elbert diskutovala o postavení žien a rovnosti

1minút, 30sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rešpektuje a podporuje úlohu žien v spoločnosti, čo podčiarkuje aj účasť prorektorky pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie JUDr. Ľudmily Elbert, PhD., univerzitnej docentky, na panelovej diskusii „Rola ŽENY v 21. storočí“. Organizovala ju Slovenská obchodná a priemyselná komora 30. mája 2024 s cieľom predstaviť ženy pôsobiace v oblasti biznisu, priemyslu, ekonomickej diplomacie, vedy, výskumu a školstva a ukázať príležitosti vzájomného prepájania sa.

Predmetom debaty boli okrem iného stereotypy postavenia žien v spoločnosti, dôležitá podpora zo strany mužov v kariére žien, ako aj prekážky, ktoré kladú samotné ženy iným ženám pri ich kariérnom raste. O svoje skúsenosti sa podelili nielen úspešné ženy zo Slovenska, ale aj zahraničné osobnosti pôsobiace u nás – medziiným veľvyslankyňa Severného Macedónska, Palestíny, Indickej republiky, Holandska, Španielska, Talianska a Kanady či poradkyňa pre mládež za Bosnu a Hercegovinu v OSN.

Prorektorka Ľudmila Elbert v rámci diskusie vyzdvihla rovné podmienky pre uplatnenie žien aj mužov v prostredí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podporu žien v akademickej sfére, a to aj na základe Plánu rodovej rovnosti či Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R), a vytvorenie funkcie Ombudsmana UPJŠ dohliadajúceho okrem iného na rovnosť zamestnancov. Poukázala tiež na spoločenské stereotypy, ktoré je potrebné odstrániť vo vzájomnej komunikácii. „Tie nie je možné odstrániť len zmenou pravidiel, ale skôr zmenou nastavenia spoločnosti a kultúry – väčšou pokorou, prajnosťou a otvorenosťou,“ konštatovala prorektorka.


Študuj na UPJŠ