UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ v Košiciach prijal víťazov Rádiorallye

V pondelok 25. apríla 2016 prijal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prorektorka  pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Mária Mareková, CSc. zástupcov Študentského rozhlasu Košice (ŠtuRKo). Za vynikajúcu reprezentáciu UPJŠ v Košiciach v umeleckej oblasti im bolo udelené mimoriadne štipendium. Študenti sa zúčastnili na 12. ročníku medzinárodnej súťaže RádioRallye, v ktorej získali 13 diplomov a titul celkového víťaza súťaže.

Najúspešnejšími nahrávkami sa stala montáž s názvom Jozef Jarkovský – Komentátorská legenda Slovenského rozhlasu, ktorá získala 1. miesto v hodnotení odbornej poroty, 1. miesto v hodnotení amatérskej poroty rádií a zároveň získala cenu Českého rozhlasu. Historicky po prvýkrát sa umiestnila aj nahrávka v kategórii Fonorallye, ktorá získala 1. miesto v hodnotení odbornej poroty, 1. miesto v hodnotení amatérskej poroty rádií a špeciálnu cenu predsedu poroty Ľ. Kasalu. Za veľký úspech považujú členovia aj 3. miesto v katogérii Živé vysielanie.

Bc. Tomáš Bajtoš
Bc. Martin Blišťan
Bc. Miroslava Slejzáková
Nikola Semancová
Monika Kacejová
Bc. Anna Bobková
Petra Štefánová
Eliška Michalová
Bc. Juraj Senič
Bc. Phong Nguyen Tien
Bc. Michal Lacko 

Prírodovedecká fakulta
Prírodovedecká fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Prírodovedecká fakulta
Prírodovedecká fakulta


Posledná aktualizácia: 04.05.2017