UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dušan Velič, novovymenovaný štátny tajomník MIRI, a poslankyňa NRSR Viera Leščáková na pôde UPJŠ rokovali s košickými rektormi

    Dňa 23. apríla 2021 pricestoval na pracovné stretnutie s predstaviteľmi košických vysokých škôl štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR doc. Ing. Dušan Velič, DrSc. V priestoroch rektorátu UPJŠ privítal rektor univerzity, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s rektorkou UVLF, Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., rektorom TUKE, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, DrSc., a riaditeľom TIP-UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc., PaedDr. Vieru Leščákovú, poslankyňu NRSR, Ing. Dominiku Benickú, generálnu riaditeľku sekcie regionálneho rozvoja,  Mgr. Ľubicu Sabadošovú, PhD., generálnu riaditeľku sekcie riadenia investícií, a Mgr. Matúša Drotára, MBA., riaditeľa odboru Riadenia a tvorby Operačného programu. Stretnutia sa zúčastnila aj prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

    „Ako novovymenovaný štátny tajomník chcem nadviazať na konštruktívne pracovné vzťahy s akademickým prostredím a naďalej v nich pokračovať s cieľom rozvoja inovácií a regionálneho rozvoja. Akademickú obec považujem za dôležitého a v rozvoji krajiny jedného z kľúčových partnerov,“ povedal na začiatku stretnutia štátny tajomník Velič.

    Hlavnými témami stretnutia boli príprava na nové programovacie obdobie, možnosti podpory projektov a zmluva MIT. Vedúce osobnosti  košických univerzít spolu s riaditeľom TIP-UPJŠ tiež predstavili projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC). Budovanie udržateľného modelu spolupráce samosprávy, zástupcov súkromného sektora a vedecko-výskumného prostredia univerzít  a SAV má ekonomicky a sociálne pozdvihnúť východné Slovensko.

    Na záver rokovania odovzdal Dušan Velič rektorom univerzít dekréty garancie kontaktného bodu, v ktorom sa vedenie rezortu zaväzuje k otvorenej spolupráci pre podporu regionálneho rozvoja. Poslankyňa Viera Leščáková prisľúbila rektorke a rektorom koordináciu pri príprave novely vysokoškolského zákona.

    „Vnímame súčasné problémy misie VŠ v spoločnosti a projekt CNIC ponúka cestu k riešeniam udržania perspektívnych mladých ľudí v našom regióne. Vytvorenie podmienok pre aplikáciu vedy a výskumu do procesov moderného priemyslu docieli nielen udržanie talentov v regióne ale aj návrat našich rodákov zo zahraničia, resp. priláka tiež zahraničné špičky k nám. Stretnutie so zástupcami rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nám ukázalo, že k podpore zo strany samosprávy a partnerov sa pridáva aj podpora vedenia rezortu ministerstva,“ uviedol rektor UPJŠ, Pavol Sovák.


Posledná aktualizácia: 25.10.2022