UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie UPJŠ v Košiciach so zástupcami HC Košice a Ness Košice

V piatok 4. októbra 2019 sa na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo stretnutie predstaviteľov univerzity so zástupcami HC Košice a Ness Košice, s.r.o. Za obe spoločnosti sa rokovania zúčastnili výkonný riaditeľ HC Košice Norbert Koch, programový riaditeľ a koordinátor pre spoluprácu s univerzitami z Ness Košice, s.r.o. Martin Junger a PR & marketingový riaditeľ z Ness Košice, s.r.o. a člen marketingovej rady HC Košice Stanislav Mucha. Za UPJŠ v Košiciach rokovali rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. a riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu Mgr. Alena Buková, PhD. Hlavnou témou vzájomného stretnutia bola potenciálna spolupráca v oblasti vzdelávania v informatike, realizácií spoločných projektov a podpory športu.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021