UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Európskej komisie na pôde UPJŠ

V  dňoch 23. a 24. januára 2020  sa na pôde univerzity uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Divízie technologického transferu Spojeného výskumného centra, Brusel (JRC) a nominovaných expertov Európskej komisie s rektormi košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), podpredsedom SAV, reprezentantmi Košického samosprávneho kraja a mesta Košice. Toto stretnutie nadviazalo na predchádzajúce aktivity v rámci pokračovania prác na projekte „Technologického a inovačného parku Košice (TIP-Košice)“.

Pracovné stretnutie s expertmi EK a JRC bolo zamerané na posúdenie stavu prípravy projektu TIP-Košice a procesov spojených s komercializáciou duševného vlastníctva a transferu technológií. Experti EK posudzovali existujúci stav v oblastiach aplikovanej vedy, technologického transferu, štátnej pomoci, obchodných a investičných zámerov a ochrany duševného vlastníctva. Súčasťou dvojdňového pracovného stretnutia bola i prehliadka laboratórií aplikovaného výskumu v TIP-UPJŠ, TUKE a UVLF. Výsledkom stretnutia je zhodnotenie súčasného stavu prípravy projektu TIP-Košice a plán aktivít na ďalšie obdobie spoločného 6 mesačného projektu prípravy vybudovania TIP-Košice.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021