Prejsť na obsah

Študentské spolky prezentovali svoju činnosť na stretnutí s prorektorkou

2minút, 29sekúnd

Prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentka pozvala členov študentských spolkov na stretnutie v piatok 23. februára 2024 o 10.30 hod. do Malého kongresového centra v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom stretnutia bola prezentácia aktivít jednotlivých spolkov a možnosti  spolupráce pri organizácii ďalších odborných a voľnočasových podujatí pre študentov univerzity.

V úvode stretnutia prorektorka Elbert privítala študentky a študentov na stretnutí a vyzvala ich k prezentácii ich spolkov.

Zúčastnené študentské spolky a študentské médiá:

Študentský parlament Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
UNIVERSITAS – spolok Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach 
Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica – Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
RE:PUB – študentský odborný internetový časopis Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach
Erasmus Student Network Košice
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) 
Študentská rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spolok medikov mesta Košice (SMMK)
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
Uni TV UPJŠ – univerzitná televízia  
Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo)
Univerzál – časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
ELSA Košice – The European Law Student´s Association

Pozvanie prijali aj členovia študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach. Po skončení prezentácie spolkov prorektorka informovala o plánovanej finančnej podpore spolkov. V rámci výzvy za účelom podpory aktivít v prospech UPJŠ v Košiciach a jej študentov vyhlásenej rektorom UPJŠ v decembri minulého roka boli všetky podané žiadosti schválené. „Študentské spolky na našej univerzite sú naozaj aktívne v rôznych oblastiach či už v osvetovej a popularizačnej činnosti smerom k študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti, alebo organizačnej a propagačnej činnosti na širokej škále univerzitných podujatí. Je v záujme vedenia univerzity podporovať tieto aktivity a samotné spolky v ich rozvoji, pretože vo výraznej miere prispievajú k podpore študentskej komunity na univerzite,“ zhodnotila stretnutie prorektorka Ľudmila Elbert.

Stretnutia sa zúčastnila aj manažérka marketingu a komunikácie na UPJŠ RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD., ktorá informovala študentov o plánovaných marketingových aktivitách univerzity, v rámci ktorých je účasť spolkov vítaná. V závere stretnutia pani prorektorka pozvala prítomných študentov na plánovanú diskusiu, ktorá sa uskutoční 6. marca 2024 o 18.00 hod. v CAM klube na Medickej 4 v Košiciach s cieľom prebrať podmienky študentov počas vysokoškolského štúdia a potencionálne problémy, s ktorými sa počas štúdia stretli. Vstup je voľný pre všetkých študentov UPJŠ.   


Študuj na UPJŠ