Prejsť na obsah

Unikátna prietoková batéria vytvorená na UPJŠ predstavuje prielom v skladovaní energie

2minút, 25sekúnd

Dlhodobá výskumná spolupráca košických univerzít Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) so slovenskou firmou INO-HUB Energy sa pretavila do úspešného ukončenia testovania a výroby revolučnej prietokovej batérie, ktorá sa bude sériovo vyrábať už od roku 2026. Zástupcovia univerzít, doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (UPJŠ) a prof. Ing. Ján Slota, PhD. (TUKE), a generálny riaditeľ INO-HUB Energy Rudolf Sihlovec, MBA o tom informovali vo štvrtok 18. januára 2024 na tlačovej konferencii na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Spoločný výskum Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Strojníckej fakulty TUKE a spoločnosti INO-HUB Energy sa dostal do úspešného finále. Aj napriek náročnosti projektu, spolupráca už za 10 mesiacov navrhovania, optimalizácie a testovania vyústila do finálnej podoby plne funkčnej prietokovej batérie s veľkosťou 80 kWh.

Tá je prvá svojho druhu na Slovensku s obrovským strategickým významom nielen v domácom, ale aj európskom rozmere. Batéria bola úspešne nainštalovaná v Kysuckom Novom Meste ešte koncom minulého roka, kde je plánovaná aj jej sériová výroba, ktorá by mala byť odštartovaná v roku 2026. Slovensko sa týmto krokom dostáva na mapu konkurencieschopných krajín v tejto oblasti z dôvodu zníženia závislosti od dovozu batérií vyrobených v Ázii.  

Prepojenie akademického a priemyselného prostredia prináša pozitívny vplyv na vedu a výskum, ako aj študentov zainteresovaných univerzít, ktorí boli zapojení už do navrhovania, optimalizácie aj testovania tejto batérie.

„Pre študentov je veľmi dôležité vidieť priamu aplikáciu výsledkov výskumu v praxi. Je rozdiel pracovať s malým laboratórnym článkom a s veľkým priemyselným. Prínosom je aj spolupráca INO-HUB Energy odborníkmi, keďže ich praktické skúsenosti s priemyselnými aplikáciami sú pri výuke a testovaní nenahraditeľné a študenti vidia aj možnosti uplatnenia v tomto segmente. V budúcnosti tiež plánujeme zaviesť tento typ batérie do samotnej výuky a tiež spustiť priemyselné doktoráty v spolupráci s INO-HUB Energy,“ vysvetlila doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied PF UPJŠ.  Vďaka projektu boli na fakulte vytvorené dve vedecké pozície a dvaja študenti sa aktívne zapojili do jeho riešenia.

Mediálne výstupy:
EASTMAG
HN ONLINE
Košicak
KOŠICE ONLINE
KOŠICE: DNES
MôjElektromobil
Netky
NEXTECH
PRO-ENERGY magazín
RTVS AKTUÁLNE :24
RTVS SPRÁVY
STARTIT UP
TASR
TECHBOX
TERAZ.SK
TV Markíza
Košický Štandard
telKE

Študuj na UPJŠ