Prejsť na obsah

UPJŠ na európskom veľtrhu EAIE v Rotterdame

2minút, 12sekúnd

Konferencia a výstava EAIE – European Association for International Education 2023 je jednou z najväčších konferencií EAIE, na ktorej sa v Rotterdame od 26. do 29. septembra 2023 zišlo viac ako 6000 medzinárodných odborníkov z oblasti vyššieho vzdelávania, medzi nimi aj delegácia Slovenskej republiky pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michala Fedáka. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa veľtrhu zúčastnili Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a PhDr. Zuzana Szattlerová, referentka pre zahraničné vzťahy. V poradí 33. ročník európskeho veľtrhu vzdelávania sa začal rušným dňom plným prehlbovania známych kontaktov medzi účastníkmi, vítaním nováčikov a predovšetkým zdokonaľovaním zručností v oblasti internacionalizácie.

Veľtrh po záštitou EAIE ponúka skvelú príležitosť učiť sa od odborníkov v oblasti internacionalizácie a zdokonaľovať si svoje zručnosti. Deväť interaktívnych workshopov vedených profesionálnymi rečníkmi z celého sveta ponúkli overené postupy a funkčné riešenia na rôzne témy od marketingu, cez strategické plánovanie internacionalizácie až po zmiešané mobility. „Počas štyroch dní sme absolvovali viac ako 50 stretnutí so zástupcami univerzít a vzdelávacích organizácií zo všetkých kontinentov. Veríme, že nové kontakty obohatia zahraničnú spoluprácu pracovísk UPJŠ nielen v oblasti vzdelávania,“ zhodnotila účasť na veľtrhu prorektorka Tomaščíková.

Európska asociácia pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE) je európskym centrom odborných znalostí, networkingu a zdrojov v oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.
Bola založená v roku 1989 a dodnes poskytuje platformu pre vzdelávanie a networking. EAIE vzdeláva akademických a neakademických odborníkov v oblasti internacionalizácie a zároveň poskytuje platformu pre strategickú výmenu skúseností a výziev spojených s procesom internacionalizácie, spolupracuje s kľúčovými zainteresovanými organizáciami a inštitúciami so zámerom podpory medzinárodného vysokoškolského vzdelávania v Európe aj mimo nej. Misia EAIE tkvie v demonštrácii vplyvu internacionalizácie v medzinárodnom sektore vyššieho vzdelávania a vplyve na politických predstaviteľov s cieľom podpory vízie, v ktorej medzinárodné vzdelávanie spája rôzne perspektívy, podporuje lepšie porozumenie a pomáha zo sveta vytvárať lepšie miesto.


Študuj na UPJŠ