Prejsť na obsah

UPJŠ navštívila vedúca slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente

1minút, 57sekúnd

Vo štvrtok 4. apríla 2024 prijali prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach Miroslavu Petrovskú, vedúcu slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente. Počas stretnutia sa rokovalo o možnostiach spolupráce v oblasti stáží a praxe pre študentov univerzity, ako aj uplatnenia absolventov UPJŠ v európskych štruktúrach

Pravidelný kontakt a spolupráca so slovenskými oddeleniami v inštitúciách Európskej únie sú významným prínosom pre zvyšovanie kvality štúdia v prekladateľských a tlmočníckych programoch, ktoré sú na našej univerzite realizované,“ uviedla bezprostredne po stretnutí prorektorka Tomaščíková.

Po ukončení stretnutia so zástupkyňami vedenia univerzity a fakulty prednášala pani Petrovská študentom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na tému práce tlmočníkov v Európskom parlamente, dôležitých kompetencií pre toto povolanie a uviedla aj niekoľko tipov a rád pre študentov tlmočníctva, ako sa stať tlmočníkom v európskych inštitúciách.

„Pre našich budúcich absolventov prekladateľstva a tlmočníctva je dôležitý kontakt s expertmi s dlhoročnými skúsenosťami s prácou tlmočníkov a prekladateľov v inštitúciách Európskej únie. Možnosť osobného stretnutia a položenia otázky je výnimočná a nenahraditeľná skúsenosť, ktorá môže byť rozhodujúcim momentom v budúcom pôsobení našich absolventov,“ zhodnotila prínos návštevy dekanka Panocová.

V Európskom parlamente sa v súčasnosti tlmočí z a do 24 jazykov, ktorý je tak jedinou inštitúciou na svete s takýmto širokým jazykovým pokrytím. Týchto 24 jazykov medzi sebou vytvára spolu 552 možných jazykových kombinácií. Miroslava Petrovská tlmočí z francúzštiny, španielčiny, portugalčiny a češtiny do slovenčiny. Slovenské tlmočnícke oddelenie v Európskom parlamente vzniklo v roku 2003 pred samotným vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (viac informácií v rozhovore s Miroslavou Petrovskou v Európske noviny).


Študuj na UPJŠ