Prejsť na obsah

UPJŠ sa zúčastnila NAFSA 2023 vo Washingtone

1minút, 23sekúnd

UPJŠ reprezentovaná prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou Reginou Hučkovou sa zúčastnila 75. ročníka medzinárodnej konferencie a veľtrhu vzdelávania NAFSA 2023 vo Washingtone.

NAFSA je celosvetová nezisková asociácia, ktorá sa venuje medzinárodnému vzdelávaniu a výmene, pracuje na presadzovaní politík a praktík v oblasti vzdelávania.
Viac o inštitúcií: https://www.nafsa.org/

Na prelome mája a júna sa konala každoročná výročná konferencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z akademického prostredia a ďalší aktéri z vysokoškolského vzdelávania a ktorá predstavuje ideálny priestor pre nadväzovanie nových kontaktov a prehlbovanie existujúcich vzťahov. 

Účasť delegácie slovenských univerzít na podujatí organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v USA, pričom išlo o prvú národnú prezentáciu slovenského vysokého školstva na tomto podujatí. 

Prezentácia slovenských univerzít bola súčasťou projektu „Propagácia slovenského vysokého školstva a vedy v zahraničí“ (Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 a Plánu obnovy, Komponent 10, Investícia 4). 

Účasť na tomto a obdobných podujatiach je veľmi dôležité z hľadiska medzinárodného renomé našej univerzity, nadväzovania nových kontaktov a prehlbovania existujúcich. Naša univerzita bola odprezentovaná viacerým národným vysokoškolským reprezentáciám, prezentované boli kľúčové výskumné témy a možnosti štúdia v cudzom jazyku.“ okomentovala význam podujatia prorektorka Regina Hučková. 


Študuj na UPJŠ