UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

    Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601. - 650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít. V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa v rámci hodnotenia zohľadňuje akademická reputácia (40 %), podiel študentov na akademika (20 %), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 %), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer počtu zahraničných študentov (5 %) a zahraničných zamestnancov (5 %).

    Oproti minuloročnému umiestneniu UPJŠ (651. - 700.) sa jedná o výrazný posun vpred. Ďalšími hodnotenými slovenskými univerzitami sú Univerzita Komenského (651. - 700.), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline, ktoré sa umiestnili na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na 1001. - 1200. mieste. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala aj Univerzita Palackého v Olomouci.

    Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu RankPro 2019/2020 patrila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. Hodnotenie rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, poukázalo na popredné umiestnenie UPJŠ medzi slovenskými univerzitami. Univerzita sa v hodnotení 2019/2020 umiestnila na druhej pozícii v rámci celkovo ôsmich slovenských univerzít a v hodnotení 2020/2021 zaujala univerzita 1351. miesto vo svete a 3. miesto v SR.

    „Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov ako aj ich uplatnenie sa po ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a fakúlt. Posun na pozíciu 601. - 650. je motiváciou i ocenením každodennej námahy našich akademikov. Zároveň si dovoľujem, v mene výskumne orientovaných univerzít, upozorniť vládu SR a MŠVVaŠ SR, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach,  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Celý rebríček QS World University Rankings
 

Posledná aktualizácia: 15.10.2021