UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam kandidátov pre voľby do ŠRVŠ SR

Študentskej časti
Akademickej obce UPJŠ
  v Košiciach

 Košice 1.10.2019

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ŠRVŠ SR VOLENÝCH ŠČ AO UPJŠ

Volebná komisia pre voľby do Študentskej rady VŠ SR zaregistrovala nasledovných kandidátov v abecednom poradí:

  1. Ester Tomajková
     

Voľby sa uskutočnia dňa

8.10.2019 v čase od 9:00 do 13:00hod.

vo volebných miestnostiach jednotlivých fakúlt a vo volebnej miestnosti univerzitného pracoviska.

Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta zo ŠČ AO UPJŠ v určených miestnostiach:

LF:     Seminárna miestnosť, Trieda SNP 1
PF:     Zasad. miestnosť Dekanátu PF, 2. posch. budovy R UPJŠ, Šrobárova 2
PrávF:     Pojednávacia miestnosť LBS005, Kováčska 30, Košice
FVS:     Veľká zasadačka, Popradská 66
FF:     Priestor pred jedálňou, budova Sokrates
ÚTVŠ:     Miestnosť UA1Z1  -  zasadačka ÚTVŠ UPJŠ

Zápisnica z odovzdania a prevzatia obálok
 

Adam Beregszászi      
predseda Volebnej komisie

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021