UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za rektorát a univerzitné pracoviská – 5. 3. 2019


ZOZNAM KANDIDÁTOV

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za rektorát a univerzitné pracoviská
na funkčné obdobie 2019 – 2023


ZAMESTNANECKÁ ČASŤ
(podľa abecedného poradia)

1.  CIMBOLÁKOVÁ Iveta  Ústav telesnej výchovy a športu
2.  DŽUGANOVÁ Daniela  Univerzitná knižnica
3.  GAŽOVÁ Zuzana  Úsek právnej agendy a správy majetku R UPJŠ
4.  MÁRTONFI Pavol  Botanická záhrada
5.  ŽOLDÁK Gabriel   Technologický a inovačný park UPJŠ

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ
Nebol podaný žiadny platný návrh.


Voľby do AS UPJŠ na rektoráte a univerzitných pracoviskách sa uskutočnia

dňa 5. marca 2019
v čase od 8.00 do 13.00 hod.

podľa nasledovného harmonogramu:

  1. Rektorát

  • Šrobárova 2, Historická aula, 1. poschodie
  • v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Volebná miestnosť pre členov akademickej obce Rektorátu UPJŠ a univerzitných pracovísk CIaKT, časti Univerzitnej knižnice, CCVaPP, TIP-UPJŠ, UNIPOC.

  1. Botanická záhrada

  • Mánesova 23, miestnosť č. 140
  • v čase od 10.15 hod. do 11.00 hod.

Volebná miestnosť pre členov akademickej obce Botanickej záhrady UPJŠ.

  1. Ústav telesnej výchovy a športu

  • Ondavská 21, miestnosť UA1Z1
  • v čase od 11.15 hod. do 13.00 hod.

Volebná miestnosť pre členov akademickej obce ÚTVŠ, ŠDaJ, časti pracovníkov Univerzitnej knižnice.


Kandidatúry sa možno vzdať do termínu 3. 3. 2019 do 15.00 hod.
na základe písomného oznámenia predsedníčke VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP.

Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku,
ktorý dostane každý člen akademickej obce pred hlasovaním.
 

Košice, 21. 2. 2019 Mgr. Adriana Sabolová, v. r.
predsedníčka
VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021